om linkon

LinKon er en konsulentvirksomhed med speciale i familiebehandling, terapi, støttet/overvåget samvær og som støttekontaktperson, mentor og koordinator på både børne- unge, samt voksenområdet.

Historien bag LinKon

LinKon ejes og drives af Jesper Clausen som er uddannet socialrådgiver.
Al personale i LinKon er socialfagligt uddannet, og vi vægter efteruddannelse og videreudvikling af vores kompetencer højt.

LinKon blev etableret i 2011 ud fra et ønske om en helhedsorienteret indsats for socialt udsatte børn, unge og familier.

Vores personalegruppe tæller i dag fagligheder fra pædagoger til socialrådgivere, familiebehandlere, psykoterapeuter, familieterapeuter til sandplayterapeuter, som udfører respektfuld og omsorgsfuld familiebehandling, støttekontaktpersonsordninger og sandplayterapi.

Personalegruppen har intern sparring hvér uge, samt ekstern supervisionsforløb, der løber 1 kvartal ad gangen, hvor der arbejdes med de mange komplekse problemstillinger vi oplever i vores daglige arbejde.

LinKon hver dag

Fokus

Vores fokus er at styrke de personlige og sociale ressourcer hos børn, unge og familier, der er udsatte, og formålet er altid at skabe stabilitet, positive forandringer, udvikling og holdbare løsninger i barnets og den unges liv.

Værdier

LinKons værdier er respekt, ordentlighed, faglighed og fleksibilitet. Det gælder overfor de mennesker, vi arbejder med – Det gælder overfor vores samarbejdspartnere – og det gælder overfor vores personale.

Fællesskab

Hos Linkon har vi i fællesskab udarbejdet vores værdier. Dette giver ejerskab og sammenhæng imellem det vi siger og det vi gør. Vi holder, hvad vi lover, vi kommunikerer ordentligt og respektfuldt, og vi tilbyder både fleksible, alsidige og alternative løsninger.

Respekt

Hos LinKon arbejder vi med mennesker. Det har vi stor respekt for. Vi omtaler dem ikke som klienter eller sagsnumre, og vi behandler dem heller ikke sådan. Hos os er de mennesker med udviklingsmuligheder.

Vi betragter os selv som børnenes og de unges medspiller. De skal være trygge ved os. De skal vide, at de altid kan komme til os. Og de skal føle, at vi vil dem det bedste. For LinKons eksistensgrundlag er at skabe stabilitet og positive forandringer i barnets og den unges liv.

Vi har også respekt for de opgaver, vi får stillet. Vi går altid ydmygt og objektivt til en opgave. Vi vil gøre det rigtige. Hverken mere eller mindre. Og bruger du LinKon, ved du, at du kun betaler for det nødvendige. Det får du til gengæld også.

Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere, så dem har vi naturligvis også respekt for. De skal opleve LinKon som en arbejdsplads, hvor der bliver lyttet til dem, hvor de kan sige deres mening, hvor de kun får stillet opgaver, de er klædt på til, og hvor der bliver taget hånd om dem, hvis de af den ene eller anden grund har brug for det.

Ordentlighed og ærlighed

Ordentlighed og ærlighed er grundlæggende værdier hos LinKon. Man skal til enhver tid være sikre på, at man kan stole på os. Derfor holder vi, hvad vi lover, og derfor gør vi meget ud af en ordentlig og respektfuld dialog.

Vi går forrest, når der skal kommunikeres. Vi sørger hele tiden for, at socialrådgiveren er informeret om udvikling og udfordringer. Og vi giver hellere en status for meget.

Fordi vores eksistensgrundlag er at skabe stabilitet og positive forandringer i barnet og den unges liv, kommer vi altid med vores faglige vurdering, inden vi går i gang med en ny opgave. Vi kan også finde på at afslutte en opgave tidligere end forventet, hvis vi vurderer, at opgaven er løst.

Faglighed

Alle konsulenter hos LinKon har en socialfaglig uddannelse samt flere års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier med psykosociale problemstillinger.

Vi er omhyggelige med at sætte os ind i opgaverne. Dels for at sikre et godt match og en god relation imellem vores personale og de mennesker, vi arbejder med. Dels for at sætte det helt rigtige hold til den givne opgave.

LinKons spidskompetence er netop vores tværfaglige team, der består af familiebehandlere/ familieterapeuter samt konsulenter med forskellige uddannelser. Vores tværfaglige team sikrer et helhedsorienteret syn på de problemstillinger, der gør sig gældende i barnets eller den unges liv, og vi kan derfor i højere grad sikre en holdbar løsning.

I særlige tilfælde takker vi også nej til opgaver, fordi problemstillingen er svære psykiatriske problematikker, hvor andre har større kompetencer. I de tilfælde henviser vi til andre, som i højere grad kan tilbyde den rette behandling.

Fleksibilitet og Samarbejde

Fleksibilitet og samarbejde er værdier, vi vægter højt hos LinKon. Derfor tilrettelægger vi altid den sociale indsats i tæt dialog og forståelse med socialrådgiveren.

Vi har altid fokus på udviklingsmuligheder. Derfor tilbyder vi både fleksible og alternative løsninger, som er målrettet den unge og de sociale vanskeligheder, der ønskes hjælp til. Af samme grund har vores konsulenter samlet set en stor palet af kompetencer, som gør LinKon enormt alsidige.

Hos LinKon gør vi, hvad der er behov for for at skabe positive forandringer. Og vi er ikke bange for at smøge ærmerne op og yde en ekstra indsats.

Kompetencer

Grundpillerne i LinKon er ordentlighed, fleksibilitet, samarbejde og respekt for den enkelte. Vores indsatser skal give mening.

Vi forstår præmisserne i myndighedsforvaltning og er opsøgende og vedholdende i vores helhedsorienterede indsatser.

SKRIV TIL OS HER

Så kontakter vi dig hurtigst muligt


LinKon ApS
Tolderlundsvej 16, st. • 5000 Odense C
Tlf. +45 51 15 00 52 • Mail: jlc@linkon.dk