KOMPETENCER

Familiebehandling

Linkon Familie § 52 stk. 3. nr. 2. 3. 6. 9 og § 11

Vi er i LinKon et team af familiebehandlere/terapeuter med forskellige faglige kompetencer. Vi er ligeledes skolede indenfor forskellige teoretiske retninger, men fælles for alle er bestræbelserne på at arbejde professionelt, med vægt på en anerkendende og støttende tilgang til familierne.

Vi er alle funderede i en overbevisning om, at der i enhver er et ønske, om at udvikle sig, samt at forældre ønsker det bedste for deres børn.

Vi anser familien, for at være en sammenhængende helhed, hvis trivsel er afhængig af hver enkelt medlems trivsel.

I LinKon bestræber vi os på at lave et professionelt familiearbejde, med vægt på samarbejde med alle involverede.

Vi laver længerevarende familiebehandlingsforløb, som vi naturligvis også laver korte familiebehandlingsforløb af mere rådgivende og vejledende karakter § 11.

Støtteperson § 54

Linkon Støtteperson § 54

Linkon tilbyder en støtteperson til forældre med anbragte børn. Formålet med denne støtte er, at forældre med anbragte børn, i højere grad kan opleve anbringelsen og overgangen så omsorgsfuld og uproblematisk som mulig.

Støtten skal søge at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen, med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse, eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen.

Støttepersonsordningen kan tilbyde forældrene:

 • At støtte dem til at acceptere anbringelsen og rumme deres reaktioner efter anbringelsen
 • At lytte og være der for deres skyld men også give modspil, når der er behov for dette
 • Støtte til samarbejde med kommunen og hjælpe med at læse og forstå materiale omkring anbringelsen
 • Et godt samarbejde med det sted barnet er anbragt og styrke kontakten mellem forældre og barn

 

Støtte

Linkon Efterværn/voksen §76/§85

Linkon tilbyder efterværn til unge over 18 år, som har behov for særlig støtte og en stabil overgang, til en selvstændig voksentilværelse, f.eks. fra en anbringelse.

Støttekontaktpersonen fra Linkon, støtter og vejleder den unge i at håndtere hverdagens praktiske gøremål, beslutninger og handlinger.

Udgangspunktet for efterværnet er et fremadrettet fokus på den unges livssituation og evne til at føre en selvstændig tilværelse, herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, fx økonomistyring og anskaffelse af en selvstændig bolig.

Terapi

LinKon har erfaring med følgende arbejdsområder i familierne:

 • Samtaler med børn/unge og forældre.
 • Strukturering af hverdagen.
 • Hjælp til konflikthåndtering
 • Forældreundervisning
 • Marte Meo
 • Spædbarnsterapi
 • Parterapi
 • Individuelle samtaleforløb
 • Jeg støttende terapi
 • Rådgivning
 • Sorg og Krise bearbejdning
 • Relationsarbejde
 • Koordinering af de professionelle
 • Udvikling af sociale kompetencer
 • Intervenering

Linkon støttet/overvåget samvær

Under anbringelse uden for hjemmet af et barn eller en ung, har begge stadig retten til samvær og kontakt med forældre og eventuelle søskendende.

Linkon tilbyder fagligt kvalificeret personale til at indgå som støtte, hvor der er truffet afgørelse om støttet eller overvåget samvær. Samværet kan foregår I Linkons lokaler, som det kan foregå hos plejefamilien eller andetsteds.

Linkon støtter op om barnet og familien under samværet, og udarbejder ligeledes skriftlige pædagogiske observationer af samværet.

Akut

LinKon Akut § 52

Til tider går tingene desværre galt, og alle har brug for en tænkepause. LinKon kan i de situationer tilbyde en akutanbringelse, som bliver etableret indenfor få timer.Ved en akutanbringelse henter LinKon den unge, og tager over i den periode andre parter har brug for det.

Vi laver indenfor ganske kort tid en vagtplan med en daglig struktur, så den unge hele tiden er informeret om præcis hvad der sker.

En akutanbringelse kan give forældre, den unge og socialrådgiveren mulighed for at starte et mere konstruktivt forløb, med en brugbar viden om den unge og de muligheder der er, for at skabe forandringer.

Koordinator

Linkon Koordinator § 54.a

Linkon tilbyder koordinatorer i forbindelse med ungdomssanktionen.

Koordinatoren fra Linkon er barnets / den unges personlige rådgiver i hele forløbet, og sikrer, at barnet eller den unge, forældrene og andre relevante parter, inddrages i udformningen af og ansvarliggøres i forhold til de målsætninger, der opstilles i handleplanen..

Støttekontaktperson/Mentorordning

LinKon Støttekontaktperson/Mentor

I linkon har vi flere forskellige støttekontaktpersoner/mentorer. Vores støttekontaktpersoner er alle proffesionelle, med relevant faguddannelse. En støttekontaktperson i LinKon er typisk uddannet pædagog, socialpædagog, klubpædagog, misbrugskonsulent, socialrådgiver eller politibetjent.Det vigtigste for os, er relationen imellem barnet og den voksne, da vi arbejder udfra en stærk relation med de mennesker vi har med at gøre.

Støttekontaktpersoner/mentorer i LinKon arbejder i tæt dialog med vores øvrige personalegruppe, bestående af: familiebehandlere/familieterapeuter/misbrugskonsulenter, således indsatsen bliver konstrueret efter de igangværende problematikker i familierne.

Støttekontaktopgaverne i LinKon fokuserer ikke kun på barnet/den unge, men er en helhedsorienteret indsats til hele familien, hvor alle parter lige fra forældre til skole og netværk bliver inddraget.

Vi arbejder ikke fra 8-16, men er til rådighed hele døgnet, såfremt familien står i et problem, de ikke kan håndtere.

PC-ERA

The Parent-Child Early Relational Assessment

PC-ERA er en anerkendt vurderingsmetode med fokus på samspilskvaliteten i den tidlige forælder-barnrelation.

Formålet med at benytte ERA-metoden er at forsøge at indfange spædbarnets/barnets oplevelser af forældrene, forældrenes oplevelse af barnet, de affektive og adfærdsmæssige kendetegn de hver især bibringer interaktionen og kvaliteten eller tonen i forholdet.
I ERA-metoden videooptager man forældre og børn sammen. Formålet er, at observere interaktionen mellem forælder og barn til at vurdere evt. problemer og udfordringer i dyaden.
Forældre og børn bliver videooptaget af fire fem-minutters varighed, hvor der leges, mades og gives en struktureret opgave. Undersøgelsen består af 65 emner, som alle drøftes efter videoen er gennemset.
Resultaterne fra ERA undersøgelsen, kan dels bruges til at beskrive forholdet mellem barn og forælder, dels til dialog med forældrene om, hvad der er behov for at blive udviklet i samspillet, så barnet får den rette udviklingsstøtte.

Skriv til os


Kontakt os

Tolderlundsvej 16, st - 5000 Odense C Cvr-nr. 35 38 57 38

Accepter at Linkon ApS gemmer og behandler dine data.

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privatindstillinger

Alle hjemmesider bruger cookies til at håndtere besøgsinformation. Her kan du styre hvordan nlphuset.dk bruger cookies til at gemme information om dit besøg.

Disse cookies er nødvendige for at vores hjemmeside og butik kan fungere efter hensigten.

 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services