medarbejdere

Alle konsulenter hos LinKon har en socialfaglig uddannelse samt flere års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier med psykosociale problemstillinger.

Anita Andersen

Anita Andersen

Støttekontaktperson - Mentor og Familiebehandler

aa@linkon.dk

Anne Marie Dahl

Anne Marie Dahl

Familieterapeut

amd@linkon.dk

Anne Pontoppidan

Anne Pontoppidan

Mediator - Konfliktmægler & Støttekontaktperson

ap@linkon.dk

 

Om Anita Andersen

Mail: aa@linkon.dk    

Uddannelse:

Socialrådgiver i 2000

Efteruddannelse:

 • Løsningsorienteret terapeut i 2002
 • Den Sociale Diplomuddannelse i 2012
 • Konfliktmægler i grupper i 2012
 • Ungemægler i 2012
 • Systemisk efteruddannelse i 2003
 • NADA i 2002
 • PC-ERA 2017

Kurser:

 • Empowerment i praksis i 2001
 • Katastrofemedicinsk Kursus i 2006
 • Arbejdsmiljørepræsentant i 2007
 • Ungdomssanktions koordinator i 2008
 • Den motiverende Samtale i 2013
 • Kognitiv vejledning i 2014
 • Tidlig Indsats, tilknytnings teori og ERA i 2016

Erfaring:

 • Stor erfaring som misbrugsbehandler, både unge og voksne
 • Stor erfaring med psykiatri, arbejdet i behandlingspsykiatri og socialpsykiatri
 • Stor erfaring med unge / voksne kriminelle, ungdomssanktioner, fængsel og kriminelle i frihed
 • Erfaring i familiebehandling
 • Gruppeleder i Landsforeningen For Spiseforstyrrelser
Om Anne Marie Dahl

Mail: amd@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Pædagog.
 • Familie-og Psykoterapeut.
 • Hildebrand instituttet:
 • 4 årig Psykoterapeutisk uddannelse i ”Analyse og behandling af mennesker udsat for omsorgssvigt eller overgreb”.
 • Ålborg Universitet:Læst Den sociale Kandidatuddannelse i et år.
 • CVU Fyn: Diplomuddannelse i Videnskabsteori og pædagogik.
 • De sociale Højskoler i Odense og København:
 • 2 årig diplomuddannelse i Systemisk familieterapi.
 • Den sociale Højskole i Odense: Tegneterapi: Behandling og udvikling.
 • 2 årigt Projekt: Brugerinddragelse i statusskrivning.
 • Kempler instituttet: Omsorgssvigt – Grundkursus i Direkte supervision.
 • Kean Heap: Gruppeterapi
 • Observation af spæd-og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt. V/Cand.Psych. Anna Rosenbeck

Kompetencer: 

 • Tegneterapi
 • Samtaler
 • Diagnoser
 • Afklarende forløb
 • Beskrivelser
 • Observationer
 • Supervision

 Anne Marie har arbejdet indenfor det dagbehandlende område i kommunalt regi vedrørende børn og familier i 20 år.Her ud over 3 år som familieterapeut i et MTFC program omhandlende ud afreagerende og socialt utilpassede unge mellem 12 og 18 år.

Om Anne Pontoppidan

Mail: ap@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • 1-årig uddannelse i Terapeutisk Kontakt i 2016/2017.
 • Uddannet Mediator (konfliktmægler) i 2012.
 • Kursus i Krisepsykologi.
 • Kursus i kommunikation og konflikthåndtering.
 • Uddannet Sekretær i Sundhedssektoren.
 • Erfaring i arbejde med mennesker med skizofreni, personlighedsforstyrrelser, borderline og angst.

Erhvervserfaring:

 • Konsulent ved Sinds Telefonrådgivning siden 2011 (og arbejder der stadig).
 • Frivillig på værestedet Stoppestedet, for voksne sindslidende mennesker siden 2011 (og arbejder der stadig).
 • Vikar ved Dagkollegiet, for unge mødre.
 • Pædagogmedhjælper/vikar i børnehave/vuggestue gennem flere år.
 • Har siden 1996 været hjælpeinstruktør ved Hips Dance Studios, hvor jeg stadig underviser børn, unge og voksne i dans.
Birthe Houmann

Birthe Houmann

Souschef & Familie - og Sandplayterapeut

bhc@linkon.dk

Gitte Jong Radoor Mødekjær

Gitte Jong Radoor Mødekjær

Socialrådgiver - Mentor

gm@linkon.dk

Charlotte Sorgenfri

Charlotte Sorgenfri

Familieterapeut

chs@linkon.dk

Om Birthe Houmann

Mail: bhc@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • 9 års efteruddannelse som psykoterapeut på Institut for Gestaltanalyse
 • 1-årig voksenunderviseruddannelse
 • 1-årigt kursus i forældrefokuseret arbejde med børn ved Haldor Øvreeide og Reidun Hafstad
 • 1-årigt kursus i kognitiv terapi
 • 3-årig Sandplay-terapeut uddannelse ved DSI
 • Kurser  i Spædbarnsterapi
 • Uddannet Socialpædagog

Erhvervserfaring:

 • 8 år som pædagog i Odense Kommune.
 • 11 år som familiekonsulent i Otterup/ Nordfyns Kommune.
 • 2 år som psykoterapeut ved Dagkollegiet for unge mødre.
 • 15 år som konsulent i telefonrådgivningen ved Sind.

Kompetencer:                                                      

 • Sandplay terapeut
  (Nonverbal terapiform)
 • Borderline
 • Diagnoser
 • Afklarende forløb
 • Beskrivelser
 • Observationer
 • Individuel supervision
 • Supervision af plejefamilier
 • Samtaleterapi
 • Gruppeterapi

Birthe er souschef.

Om Gitte Radoor Mødekjær

Mail: gm@linkon.dk 

Erhvervserfaring:

 • Erfaring med relations dannelse, især med piger i alderen 10-18 år
 • Erfaring med overvåget/støttet samvær

Gitte var praktikant hos LinKon, og indgik i flere forskellige opgaver. Hun har vist sig at være god til den målgruppe, som er piger fra 10-18 år. Gitte arbejder ud fra en solid relation til de mennesker hun omgås.

Om Charlotte Sorgenfri

Mail: chs@linkon.dk 

Faglige kvalifikationer:

 • Socialrådgiver
 • Familiebehandler / Støttekontakt person
 • Under uddannelse til Dynamisk Relationsorienteret psykoterapeut

Erhvervserfaring:

 • Familiebehandler
 • Erfaring indenfor kognitiv terapi
 • Tegneterapi
 • Mindfulness
 • Socialt gruppearbejde
 • Støtte udfra Marte Meo principper
 • Inkluderende og anerkendende pædagogik
 • 20 års erfaring i arbejdet med særligt udsatte familier.
 • Særlig erfaring indenfor spædbørns området
 • Særlig erfaring i arbejdet med børn og voksne, med psykisk nedsat funktions niveau

Charlotte er specielt dygtig til de meget sårbare familier. Familier som er meget udsatte – både i forhold til levevilkår og boligsituation. Hvor andre møder en personlig grænse, bevarer Charlotte overblikke

Lisa Marie Ankjær

Lisa Marie Ankjær

Pædagogisk leder - Familieterapeut

lar@linkon.dk

Dorthe Schack

Dorthe Schack

Pædagog

ds@linkon.dk

Eva

Eva

Bogholder

eva@linkon.dk

Om Lisa Marie Ankjær

Mail: lar@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Uddannet pædagog
 • 4,5 årig certificeret uddannelse som Individual- og Gruppeterapeut.
 • 1 årig uddannelse i kognitiv terapi
 • Projektstyring

Kurser:

 • Den løsningsfokuserede samtale
 • Krops- og Gestaltterapi
 • NADA akupunktur
 • Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde
 • Praktikvejleder
 • Kvinder i prostitution og senfølger heraf
 • Ledelse og Samarbejde

Kompetencer:

 • Erfaring med unge anbragte
 • Erfaring med misbrugere og hjemløse
 • Erfaring i at støtte udsatte borgere i eget hjem
 • Erfaring med familieterapi og rådgivning
 • Erfaring med observationer
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Erfaring med individuel terapi
 • Erfaring med kognitiv terapi
 • Erfaring med familieterapi
 • Erfaring som støtte-/kontaktperson for unge udsatte
 • Erfaring i arbejdet med forældre med anbragte børn/unge
 • Erfaring i arbejdet med personlighedsforstyrrelser
 • Erfaring med kvinder i, og efter, prostitution.
Om Dorthe Schack

Mail: ds@linkon.dk   

Faglige kompetencer:

 • Uddannet pædagog i 1998

Erhvervserfaring:

 • Erfaring fra arbejde på spædbørnshjem (anbringelse, tidligt skadede børn, tilknytning, omsorgssvigt, adoption)
 • Erfaring fra arbejde i vuggestue
 • Erfaring fra arbejde i børnehave
 • Erfaring fra arbejde i SFO
 • Erfaring fra arbejde i børnehaveklasse/helhedsskole
 • Erfaring fra arbejde i specialklasse
 • Erfaring med handicappede (familiepleje)

Kompetencer:

 • Personligheds- og adfærdsforstyrrede børn
 • Diagnoser ADHD -Borderline – Aspergers
 • ATA opgaver
 • Frivillig hos PFN (Palliativt Frivilligt Netværk)
Om Eva

Eva er vores bogholder

Mohammad Dallal

Mohammad Dallal

Pædagog & Støttekontaktperson

md@linkon.dk

Lillian Nørskov Nielsen

Lillian Nørskov Nielsen

Familieterapeut

ln@linkon.dk

Jacob Dahl Thomsen

Jacob Dahl Thomsen

Lærer & Støttekontaktperson

jdt@linkon.dk

Om Mohammad Dallal

Mail: md@linkon.dk

Uddannelse: Pædagog 2014

Faglige kvalifikationer:

 • Pædagog uddannelsen
 • Klasselærer for førskoleprojekt på HCA-skolen
 • Pædagogisk arbejde i børnehave, SFO og klub.
 • Pædagogisk arbejde på tværs af kultur
 • Taler Arabisk
 • Erfaring med omsorgssvigt
 • Erfaring med tidligt skadede børn
 • Erfaring med flygtninge
 • Erfaring med krigstraumer
 • Erfaring med ADHD og autismespektret
 • Erfaring med helhedsorienteret indsatser i familier.
 • Erfaring med ADL funktioner
 • Erfaring med borgers økonomiske situationer.

Erhvervserfaring:

 • Jeg har igennem de seneste år arbejdet som pædagog på HCA- skolen, hvor jeg havde rollen som klasselærer, som inkluderede forældresamarbejde og ansvar for børnenes læring og trivsel.
 • Arbejdet i børnehaver og i en klub i Vollsmose.
 • Kontaktperson hos Odense Kommune
 • Frivilligt inden for forskellige aktiviteter med forskellige aldersgrupper på tværs af kulturen.
 • Inklusion og eksklusion
 • Relations dannelse
Om Lillian Nørskov Nielsen

Mail: ln@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Socialpædagog – fra Socialpædagogisk Seminarium i 1993
 • Børne og ungdomskultur – fra Syddansk Universitet i 1998
 • Psykoterapeut MPF med speciale i par- og familieterapi – fra Dansk Familieterapeutisk Institut i 2013
 • Småbørnskonsulent – Uddannet i 2018 ved Psykologselskabet Toftemosegaard – bla. kendskab og erfaring med følgende arbejdsredskaber: Care-index, AAI, IWMC

Erhvervs erfaring:

 • Niels Bohr Parkens Støttecenter, Odense
 • Nakkebølle Asylcenter, Faaborg
 • Projekt Samlepunkt, Vollsmose
 • Børnehuset Skattekisten, Odense
 • Lærkeparkens Vuggestue, Vollsmose

Kompetencer:

 • Proces- og oplevelsesorienteret terapi – individuel, par og familier
 • Familierådgivning/behandling
 • Parallelle processer i behandling af familien
 • Observation og beskrivelse af børn og familier
 • Overvåget og støttet samvær
 • Børns udvikling og trivsel
 • Børnesamtaler
 • Omsorgssvigt
 • Tidlig tilknytning, mentalisering og hjernens udvikling
 • Relationskompetence
 • Sorg og krise
 • To-kulturelle børn og familier, flygtninge
 • Kriminalitet i familien
 • Udviklingshæmmede forældre
 • Psykisk syge forældre – borderline, skizofreni
 • Misbrug i familien
 • WMCI – Working Model of the Child Interview (redskab til at undersøge og arbejde med forældres mentaliseringsevne)
 • Care Index – Undersøge samspillet mellem forældre og børn
 • AAI – Adult Attachment Interview (redskab til at undersøge og arbejde med forældres tilknytningsmønster og relationskompetence)
 • IA – Insight Assesment (redskab til at arbejde med forældres mentaliseringsevne ved hjælp af videooptagelser)
Om Jacob Dahl Thomsen

Mail: jdt@linkon.dk

Faglige kompetencer:

 • Folkeskolelærer 1999

Erhverserfaring:

 • Vollsmose skoler 1999-2013
 • Intern skole for omsorgssvigtede unge 2013-2014
 • Specialskole som pæd/lærer for autister/aspergers/ADHD 2014-2016
 • CIBU 2016+

Kompetencer:

 • Kriminelle unge
 • Diagnoser
 • ATA opgaver
 • Afklarende forløb
 • Helhedsorienteret indsatser
Jesper Lindkvist Clausen

Jesper Lindkvist Clausen

Indehaver af LinKon – Socialrådgiver

jlc@linkon.dk

Nasrin Zouhair Nassar

Nasrin Zouhair Nassar

Familieterapeut

nzn@linkon.dk

Morten Ricevuto Hansen

Morten Ricevuto Hansen

Støttekontaktperson

mrh@linkon.dk

Om Jesper Lindkvist Clausen

Mail: jlc@linkon.dk

Uddannelse:

 • Socialrådgiver – University College Lillebælt
 • Handelsuddannet ved Handelshøjskolen 1995

Funktion:

 • Indehaver af LinKon
 • Støttekontaktperson
 • Socialrådgiver
 • Koordinator i ungdomssanktionen.
 • Samværskonsulent
 • §54 støtte

Faglige kvalifikationer:

 • Socialrådgiver
 • 15 års erfaring i arbejdet med socialt belastede unge og deres familier.
 • Koordinering af løsninger i komplekse sager.
 • Samværskonsulent – Erfaring med skrøbelige og komplekse samvær.
 • Støttekontaktperson for kriminalitetstruede unge.
 • Familiekontaktperson i sager med komplekse problemstillinger.
 • Erfaring med psykosociale problematikker (Dobbeltdiagnoser, misbrugsproblematikker, ADHD, udadreagrende adfærd)
 • Uddannet koordinator for sanktionsdømte unge ved servicestyrelsen 2007.
 • Mentalisering.
 • Familiekontaktperson.
 • Helhedsorienterende indsatser.
 • Afklarende forløb.
 • Relation og tryghedsskabende faglig profil.
Om Nasrin Zouhair Nassar

Mail: nzn@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Uddannet pædagog 2005.
 • Uddannet Marte Meo Terapeut 2011
 • Uddannet sprogvejleder – bl.a. viden om børns sproglige udvikling, andensprogs pædagogikkens udvikling i dansk og internationalt perspektiv 2009
 • Et halvt års grundkursus i personlig udvikling og psykoterapeutiske færdigheder 2015
 • Under uddannelse til psykoterapeut – bliver færdig i 2018
 • Pædagog i Vuggestue i Vollsmose i 8 år

Kurser:

 • Kursus i omsorgssvigt 2008
 • Kursus i traumatiseret familier – herunder at spotte sekundære traumatisering hos børn. 2010
 • Førstehjælpskursus 2013

Kompetencer:

 • Erfaring og viden med børn og deres familier af anden etnisk herkomst.
 • Erfaring med brobygning mellem to kulturer
 • Erfaring i tolknings opgaver
 • Erfaring med inkluderende processer
 • Erfaring i sprogstimulering af småbørn
 • Marte Meo projekt i Odense Kommune
 • Særlig erfaring inden for sårbare/skrøbelige spædbørn
 • Særlig erfaring med sårbare unge gravide mødre
 • Stor forståelse og indblik i dansk og arabisk kultur.

Sprog: Dansk, Arabisk, Tysk, Engelsk

.

Om Morten Ricevuto Hansen

Mail: mrh@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 

 • Uddannet folkeskolelærer med virke i Vollsmose.
 • Diplom i Montesorri-pædagogik og udeliv.
 • 18 års erfaring som underviser og mentor på forskellige særlige læringstilbud, specialskoler og opholdssteder.
 • Stor erfaring i arbejdet med helhedsorienterede indsatser i forhold til unge kriminelle, unge med stofmisbrug og unge med diagnoser.
Anne Marie Astrup

Anne Marie Astrup

Familiebehandler

ams@linkon.dk

Anja Thomsen

Anja Thomsen

Pædagog - Støttekontaktperson

alt@linkon.dk

Kia Jepsen

Kia Jepsen

Familiebehandler

kj@linkon.dk

Om Anne Marie Astrup

Mail: ams@linkon.dk

Faglige kvalifikationer :

 • Pædagog 1984.
 • Superviseruddannelse
 • Lederuddannelse
 • Uddannet Familiebehandler

Erhvervserfaring:

 • Erfaring med omsorgssvigtede og tidligt skadede børn på Børn og Unge center.
 • Helhedsorienteret familiebehandling
 • Erfaring med familie med anden etnisk bagrung end dansk.
 • Erfaring med udviklingshæmmet borgere.
 • Erfaring med støttet og overvåget samvær.
 • Erfaring som plejefamilie.
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde.
 • Erfaring fra dagtilbudsområdet.

Kompetencer:

 

 • Diagnoser – ADHD, OCD, skizofreni.
 • Samtaler med børn og forældre
 • Familiebehandling.
 • Relationsdannelse
 • Børns udvikling og trivsel
Om Anja Lodahl Thomsen

Mail: alt@linkon.dk

Faglige kompetencer:

Uddannet pædagog i 2010

Erhvervserfaring:

 • Erfaring fra arbejde i børnehave
 • Erfaring fra arbejde i vuggestue
 • Erfaring fra arbejde SFO (indskoling)
 • Arbejdet på bosted for unge mennesker med diagnose indenfor autisme spektrum forstyrrelser

Kompetencer:

 • Social inklusion
 • Diagnoser indenfor autisme og ADHD
 • Støttet og overvåget samvær
 • Relations arbejde
Om Kia Jepsen

Mail: kj@linkon.dk

Faglig kvalifikation:

 • Familiebehandler

Erhvervserfaring:

 • Erfaring fra arbejde i behandlingspsykiatrien
 • Erfaring fra arbejde på bosted med unge
 • Erfaring i arbejdet som støtte/kontaktperson
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde

Kompetencer:

 • Psykoserelaterede diagnoser – skizofreni/ skizoaffektive lidelser
 • Diagnoser – autisme, Tourette syndrom, angst problematikker, ADHD, OCD og dobbelt diagnoser
 • Personlighedsforstyrrelser samt adfærdsforstyrrelser
 • Omsorgssvigt
 • Familiebehandling
 • Systemisk løsningsfokuseret kortidsterapi (LØFT)
 • Relations orienteret familieterapi
 • Støttet og overvåget samvær
 • Børnesamtaler
 • Relations arbejde

SKRIV TIL OS HER

Så kontakter vi dig hurtigst muligt


LinKon ApS
Tolderlundsvej 16, st. • 5000 Odense C
Tlf. +45 51 15 00 52 • Mail: jlc@linkon.dk