MEDARBEJDERE

 

Anita Andersen

Anita Andersen

Støttekontaktperson - Mentor og Familiebehandler - aa@linkon.dk

 

Om Anita Andersen

Mail: aa@linkon.dk    

Uddannelse:

Socialrådgiver i 2000

Efteruddannelse:

 • Løsningsorienteret terapeut i 2002
 • Den Sociale Diplomuddannelse i 2012
 • Konfliktmægler i grupper i 2012
 • Ungemægler i 2012
 • Systemisk efteruddannelse i 2003
 • NADA i 2002
 • PC-ERA 2017

Kurser:

 • Empowerment i praksis i 2001
 • Katastrofemedicinsk Kursus i 2006
 • Arbejdsmiljørepræsentant i 2007
 • Ungdomssanktions koordinator i 2008
 • Den motiverende Samtale i 2013
 • Kognitiv vejledning i 2014
 • Tidlig Indsats, tilknytnings teori og ERA i 2016

Erfaring:

 • Stor erfaring som misbrugsbehandler, både unge og voksne
 • Stor erfaring med psykiatri, arbejdet i behandlingspsykiatri og socialpsykiatri
 • Stor erfaring med unge / voksne kriminelle, ungdomssanktioner, fængsel og kriminelle i frihed
 • Erfaring i familiebehandling
 • Gruppeleder i Landsforeningen For Spiseforstyrrelser
Anne Marie Dahl

Anne Marie Dahl

Familieterapeut - amd@linkon.dk

 

Anne Marie Dahl

Mail: amd@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

9 års efteruddannelse som psykoterapeut på Institut for Gestaltanalyse

1 årig voksenunderviseruddannelse

1 årigt kursus i forældrefokuseret arbejde med børn ved Haldor Øvreeide og Reidun Hafstad

Erhvervserfaring:

8 år som hjemmehos pædagog i Odense Kommune. 11 år som familiekonsulent i Otterup/ Nordfyns Kommune. 2 år som psykoterapeut ved Dagkollegiet for unge mødre. 7 år som konsulent i telefonrådgivningen ved Sind.

Anne Pontoppidan

Anne Pontoppidan

Mediator - Konfliktmægler & Støttekontaktperson - ap@linkon.dk

 

Om Anne Pontoppidan

Mail: ap@linkon.dk

Funktion: Støttekontaktperson/Familiebehandler

Faglige kvalifikationer:

 • 1-årig uddannelse i Terapeutisk Kontakt i 2016/2017.
 • Uddannet Mediator (konfliktmægler) i 2012.
 • Kursus i Krisepsykologi.
 • Kursus i kommunikation og konflikthåndtering.
 • Uddannet Sekretær i Sundhedssektoren.
 • Erfaring i arbejde med mennesker med skizofreni, personlighedsforstyrrelser, borderline og angst.

 

Erhvervserfaring:

 • Konsulent ved Sinds Telefonrådgivning siden 2011 (og arbejder der stadig).
 • Frivillig på værestedet Stoppestedet, for voksne sindslidende mennesker siden 2011 (og arbejder der stadig).
 • Vikar ved Dagkollegiet, for unge mødre.
 • Pædagogmedhjælper/vikar i børnehave/vuggestue gennem flere år.
 • Har siden 1996 været hjælpeinstruktør ved Hips Dance Studios, hvor jeg stadig underviser børn, unge og voksne i dans.
Birthe Houmann

Birthe Houmann

Souschef & Familie - og Sandplayterapeut - bhc@linkon.dk

 

Om Birthe Houmann

Mail: bhc@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • 9 års efteruddannelse som psykoterapeut på Institut for Gestaltanalyse
 • 1-årig voksenunderviseruddannelse
 • 1-årigt kursus i forældrefokuseret arbejde med børn ved Haldor Øvreeide og Reidun Hafstad
 • 1-årigt kursus i kognitiv terapi
 • 3-årig Sandplay-terapeut uddannelse ved DSI
 • Kurser  i Spædbarnsterapi
 • Uddannet Socialpædagog

Erhvervserfaring:

 • 8 år som pædagog i Odense Kommune.
 • 11 år som familiekonsulent i Otterup/ Nordfyns Kommune.
 • 2 år som psykoterapeut ved Dagkollegiet for unge mødre.
 • 12 år som konsulent i telefonrådgivningen ved Sind.

Kompetencer:                                                        

 • Sandplay terapeut (Nonverbal terapiform)
 • Borderline
 • Diagnoser
 • Afklarende forløb
 • Beskrivelser
 • Observationer
 • Individuel supervision
 • Supervision af plejefamilier
 • Samtaleterapi
 • Gruppeterapi

Birthe er souschef.

 

Pernille Toft Jepsen

Pernille Toft Jepsen

Familiebehandler - ptj@linkon.dk

 

Om Pernille Toft Jepsen

Mail: ptj@linkon.dk

Faglige kompetencer

 • 1 årige uddannelse i kognitiv terapi (Wattar Kognitivt Psykologcenter 2017 )
 • Pædagoguddannelse Frøbelseminariet 1999
 • Kursus: tidlig indsats (tilknytningsteori – era-metoden ved psykolog og specialist Anna Rosenbeck)
 • Et modul i ledelse og organisation via University College
 • Kursus i netværk for misbrug (Motiverende samtale -børns signaler – ledelse af netværksgrupper for børn, af misbrugere)
 • Frivilligt arbejde på REDEN være og rådgivningssted for kvinder med multiple problemstillinger såsom misbrug, prostitution og psykiske sårbarhed.
 • Gået opsøgende arbejde på Vesterbro i København. Gennemført rekreationsophold for særlig udsatte kvinder i misbrug og prostitution
 • PC-ERA 2017

Erhvervs erfaring:

 • 17 års erfaring som pædagog:
 • Pædagogisk arbejde med vuggestuebørn, indskolingsbørn, social udsatte børn og unge og arbejde med misbrug og prostitution
 • Erfaring som støttepædagog i Ishøj kommune
 • Erfaring som børnehaveklasseleder og indskolingskoordinator

 

Kompetencer:

 • Erfaring med observation
 • Erfaring med spædbørnsobservation
 • Erfaring med familiebehandling
 • Erfaring med støttekontakt funktionen
 • Erfaring som samværskonsulent
 • Erfaring med det tværprofessionelle
 • Erfaring med relations arbejde
 • Erfaring med misbrug og prostitution
Charlotte Sorgenfri

Charlotte Sorgenfri

Familiebehandler - chs@linkon.dk

 

Om Charlotte Sorgenfri

Mail: chs@linkon.dk 

Faglige kvalifikationer:

 • Socialrådgiver
 • Familiebehandler / Støttekontakt person
 • Under uddannelse til Dynamisk Relationsorienteret psykoterapeut

Erhvervserfaring:

 • Familiebehandler
 • Erfaring indenfor kognitiv terapi
 • Tegneterapi
 • Mindfulness
 • Socialt gruppearbejde
 • Støtte udfra Marte Meo principper
 • Inkluderende og anerkendende pædagogik
 • 20 års erfaring i arbejdet med særligt udsatte familier.
 • Særlig erfaring indenfor spædbørns området
 • Særlig erfaring i arbejdet med børn og voksne, med psykisk nedsat funktions niveau

Charlotte er specielt dygtig til de meget sårbare familier. Familier som er meget udsatte – både i forhold til levevilkår og boligsituation. Hvor andre møder en personlig grænse, bevarer Charlotte overblikket.

Lisa Marie Ankjær

Lisa Marie Ankjær

Pædagogisk leder - Familieterapeut - lar@linkon.dk

 

Om Lisa Marie Ankjær

Mail: lar@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Uddannet pædagog
 • 4,5 årig certificeret uddannelse som Individual- og Gruppeterapeut.
 • 1 årig uddannelse i kognitiv terapi
 • Projektstyring

Kurser:

 • Den løsningsfokuserede samtale
 • Krops- og Gestaltterapi
 • NADA akupunktur
 • Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde
 • Praktikvejleder
 • Kvinder i prostitution og senfølger heraf
 • Ledelse og Samarbejde

Kompetencer:

 • Erfaring med unge anbragte
 • Erfaring med misbrugere og hjemløse
 • Erfaring i at støtte udsatte borgere i eget hjem
 • Erfaring med familieterapi og rådgivning
 • Erfaring med observationer
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Erfaring med individuel terapi
 • Erfaring med kognitiv terapi
 • Erfaring med familieterapi
 • Erfaring som støtte-/kontaktperson for unge udsatte
 • Erfaring i arbejdet med forældre med anbragte børn/unge
 • Erfaring i arbejdet med personlighedsforstyrrelser
 • Erfaring med kvinder i, og efter, prostitution.
Dorthe Schack

Dorthe Schack

Pædagog - ds@linkon.dk

 

Om Dorthe Schack

Mail: ds@linkon.dk   

Faglige kompetencer:

 • Uddannet pædagog i 1998

Erhvervserfaring:

 • Erfaring fra arbejde på spædbørnshjem (anbringelse, tidligt skadede børn, tilknytning, omsorgssvigt, adoption)
 • Erfaring fra arbejde i vuggestue
 • Erfaring fra arbejde i børnehave
 • Erfaring fra arbejde i SFO
 • Erfaring fra arbejde i børnehaveklasse/helhedsskole
 • Erfaring fra arbejde i specialklasse
 • Erfaring med handicappede (familiepleje)

Kompetencer:

 • Personligheds- og adfærdsforstyrrede børn
 • Diagnoser ADHD -Borderline – Aspergers
 • ATA opgaver
 • Frivillig hos PFN (Palliativt Frivilligt Netværk)

 

 

Eva

Eva

Bogholder - eva@linkon.dk

 

Om Eva

Eva er vores bogholder

 

Peter Houmann

Peter Houmann

Familiebehandler - ph@linkon.dk

 

Om Peter Houmann

Mail: ph@linkon.dk  

Faglige kvalifikationer:

 • Uddannet Tømrer.
 • Uddannet Pædagog 2012
 • I gang med uddannelse som Familie og psykoterapeut ved DFTI

Erhvervs erfaring:

 • Erhvervserfaring 4 år, på en institution for unge varetægtsfængslede mellem 15 og 18 år.
 • Voksne udviklingshæmmede
 • Misbrugscenter for unge
 • Samtaleforløb for unge misbrugere
 • Værkmester i Ringe statsfængsel.
 • Støttekontaktpersons opgaver

Kompetencer:

 • Familiebehandling
 • Diagnoser
 • Misbrug
 • Udviklingstrin
 • Familiedynamikker
 • Følelsesmæssige problematikker.
 • Omsorgssvigt
 • Relations-dannelse og etablering af den gode kontakt.
 • ADHD problematikker
 • Autismespektrum / OCD
Lillian Nørskov Nielsen

Lillian Nørskov Nielsen

Familieterapeut - ln@linkon.dk

 

Om Lillian Nørskov Nielsen

Mail: ln@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Socialpædagog – fra Socialpædagogisk Seminarium i 1993
 • Børne og ungdomskultur – fra Syddansk Universitet i 1998
 • Psykoterapeut MPF med speciale i par- og familieterapi – fra Dansk Familieterapeutisk Institut i 2013
 • Småbørnskonsulent – Uddannet i 2018 ved Psykologselskabet Toftemosegaard – bla. kendskab og erfaring med følgende arbejdsredskaber: Care-index, AAI, IWMC

Erhvervs erfaring:

 • Niels Bohr Parkens Støttecenter, Odense
 • Nakkebølle Asylcenter, Faaborg
 • Projekt Samlepunkt, Vollsmose
 • Børnehuset Skattekisten, Odense
 • Lærkeparkens Vuggestue, Vollsmose

Kompetencer:

 • Proces- og oplevelsesorienteret terapi – individuel, par og familier
 • Familierådgivning/behandling
 • Parallelle processer i behandling af familien
 • Observation og beskrivelse af børn og familier
 • Overvåget og støttet samvær
 • Børns udvikling og trivsel
 • Børnesamtaler
 • Omsorgssvigt
 • Tidlig tilknytning, mentalisering og hjernens udvikling
 • Relationskompetence
 • Sorg og krise
 • To-kulturelle børn og familier, flygtninge
 • Kriminalitet i familien
 • Udviklingshæmmede forældre
 • Psykisk syge forældre – borderline, skizofreni
 • Misbrug i familien
 • WMCI – Working Model of the Child Interview (redskab til at undersøge og arbejde med forældres mentaliseringsevne)
 • Care Index – Undersøge samspillet mellem forældre og børn
 • AAI – Adult Attachment Interview (redskab til at undersøge og arbejde med forældres tilknytningsmønster og relationskompetence)
 • IA – Insight Assesment (redskab til at arbejde med forældres mentaliseringsevne ved hjælp af videooptagelser)
Jacob Dahl Thomsen

Jacob Dahl Thomsen

Lærer & Støttekontaktperson - jdt@linkon.dk

 

Om Jacob Dahl Thomsen

Mail: jdt@linkon.dk  

Faglige kompetencer:

 • Folkeskolelærer 1999

Erhverserfaring:

 • Vollsmose skoler 1999-2013
 • Intern skole for omsorgssvigtede unge 2013-2014
 • Specialskole som pæd/lærer for autister/aspergers/ADHD 2014-2016
 • CIBU 2016+

Kompetencer:

 • Kriminelle unge
 • Diagnoser
 • ATA opgaver
 • Afklarende forløb
 • Helhedsorienteret indsatser
Jesper

Jesper

Indehaver af LinKon – jlc@linkon.dk

Om Jesper Lindkvist Clausen

Mail: jlc@linkon.dk

Uddannelse: Handelsuddannet ved Handelshøjskolen 1995

Funktion: Indehaver af LinKon – Støttekontaktperson – Koordinator i ungdomssanktionen.

Faglige kvalifikationer:
Socialrådgiverstuderende.
15 års erfaring i arbejdet med socialt belastede unge og deres familier. Koordinering af løsninger i komplekse sager.
Pædagogmedhjælper på døgninstitutionen Møllebakken Odense Kommune
Skolelærer ved døgninstitutionen Møllebakkens interne skole Odense Kommune.
Uddannet koordinator for sanktionsdømte unge ved servicestyrelsen 2007.

Nasrin Zouhair Nassar

Nasrin Zouhair Nassar

Familiebehandler - nzn@linkon.dk

 

Om Nasrin Zouhair Nassar

Mail: nzn@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Uddannet pædagog 2005.
 • Uddannet Marte Meo Terapeut 2011
 • Uddannet sprogvejleder – bl.a. viden om børns sproglige udvikling, andensprogs pædagogikkens udvikling i dansk og internationalt perspektiv 2009
 • Et halvt års grundkursus i personlig udvikling og psykoterapeutiske færdigheder 2015
 • Under uddannelse til psykoterapeut – bliver færdig i 2018
 • Pædagog i Vuggestue i Vollsmose i 8 år

Kurser:

 • Kursus i omsorgssvigt 2008
 • Kursus i traumatiseret familier – herunder at spotte sekundære traumatisering hos børn. 2010
 • Førstehjælpskursus 2013

Kompetencer:

 • Erfaring og viden med børn og deres familier af anden etnisk herkomst.
 • Erfaring med brobygning mellem to kulturer
 • Erfaring i tolknings opgaver
 • Erfaring med inkluderende processer
 • Erfaring i sprogstimulering af småbørn
 • Marte Meo projekt i Odense Kommune
 • Særlig erfaring inden for sårbare/skrøbelige spædbørn
 • Særlig erfaring med sårbare unge gravide mødre
 • Stor forståelse og indblik i dansk og arabisk kultur.

 

Sprog: Dansk, Arabisk, Tysk, Engelsk

Gitte Jong Radoor Mødekjær

Gitte Jong Radoor Mødekjær

Socialrådgiver - Mentor - gm@linkon.dk

Om Gitte Jong Radoor Mødekjær

Mail: gm@linkon.dk 

Faglige kvalifikationer:

 • Socialrådgiver.

Erhvervserfaring:

 • Erfaring med relations dannelse, især med piger i alderen 10-18 år
 • Erfaring med overvåget/støttet samvær

 

Gitte var praktikant hos LinKon, og indgik i flere forskellige opgaver. Hun har vist sig at være god til den målgruppe, som er piger fra 10-18 år. Gitte arbejder ud fra en solid relation til de mennesker hun omgås.

Mohammad Dallal

Mohammad Dallal

Pædagog & Støttekontaktperson - md@linkon.dk

 

Om Mohammad Dallal

Mail: md@linkon.dk

Uddannelse: Pædagog 2014

Funktion:  Støttekontaktperson

Faglige kvalifikationer:

 • Pædagog uddannelsen
 • Klasselærer for førskoleprojekt på HCA-skolen
 • Pædagogisk arbejde i børnehave, SFO og klub.
 • Pædagogisk arbejde på tværs af kultur
 • Taler Arabisk
 • Erfaring med omsorgssvigt
 • Erfaring med tidligt skadede børn
 • Erfaring med flygtninge
 • Erfaring med krigstraumer
 • Erfaring med ADHD og autismespektret
 • Erfaring med helhedsorienteret indsatser i familier.
 • Erfaring med ADL funktioner
 • Erfaring med borgers økonomiske situationer.

Erhvervserfaring:

 • Jeg har igennem de seneste år arbejdet som pædagog på HCA- skolen, hvor jeg havde rollen som klasselærer, som inkluderede forældresamarbejde og ansvar for børnenes læring og trivsel.
 • Arbejdet i børnehaver og i en klub i Vollsmose.
 • Kontaktperson hos Odense Kommune
 • Frivilligt inden for forskellige aktiviteter med forskellige aldersgrupper på tværs af kulturen.
 • Inklusion og eksklusion
 • Relations dannelse
Tage Mellgren

Tage Mellgren

Familieterapeut - tm@linkon.dk

 

Om Tage Mellgren

Mail: tm@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • 2 årigt kursus i psykodynamisk miljøterapi
 • 4-årig uddannelse – eksamineret, som oplevelsesorienteret psykoterapeut og familieterapeut ved Psykoterapeutisk Institut Aarhus
 • Psykoterapeut MPF – medlem af Dansk Psykoterapeutforening
 • Deltagelse i kurser omhandlende:
  • Seksuelle overgreb på børn og unge
  • Systemisk praksis i socialt arbejde
  • Relationel og kreativ praksis med højkonflikt familier
  • Samskabende og anerkendende perspektiv, når børn og unge bliver udsat for krænkelser og seksuelle overgreb
  • At arbejde med børn og unge der er omsorgssvigtede og traumatiserede ved Bruce Perry
  • Barnets reform – styrkelse af efterværnsindsatsen af udsatte unge
  • Feedback Informed Treatment ved PhD. D. Scott Miller

Erhvervserfaring:

 • 7 år som udslusningspædagog på det miljøterapeutiske, psykiatriske behandlingssted Holbrogaard.
 • 1 år som familieterapeut på Den Ny Heldagsskole i Svendborg.
 • 2 ½ som psykoterapeut og familieterapeut i familiecentret Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) i Svendborg

Kompetencer:                                                        

 • Samtaleterapi:
  • Individuel
  • Parterapi
  • Familieterapi, og familietjek
 • Supervision
  • Individuel
  • Gruppe
 • Konfliktmægling
 • Mentalisering
 • Coaching
 • Relationskompetence
 • Kriser og sorg
 • Traumer
 • Angst
 • Stress
 • Selvskade
 • Observationer

Skriv til os


Kontakt os

Tolderlundsvej 16, st - 5000 Odense C Cvr-nr. 35 38 57 38

Accepter at Linkon ApS gemmer og behandler dine data.

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privatindstillinger

Alle hjemmesider bruger cookies til at håndtere besøgsinformation. Her kan du styre hvordan nlphuset.dk bruger cookies til at gemme information om dit besøg.

Disse cookies er nødvendige for at vores hjemmeside og butik kan fungere efter hensigten.

 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services