medarbejdere

Alle konsulenter hos LinKon har en socialfaglig uddannelse samt flere års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier med psykosociale problemstillinger.

Birthe Houmann

Birthe Houmann

Souschef & Familie - og Sandplayterapeut

bhc@linkon.dk

Anja Thomsen

Anja Thomsen

Pædagog - Støttekontaktperson

alt@linkon.dk

Anne Pontoppidan

Anne Pontoppidan

Psykoterapeut - Mediator - Familiebehandler

ap@linkon.dk

 

Om Birthe Houmann

Mail: bhc@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • 9 års efteruddannelse som psykoterapeut på Institut for Gestaltanalyse
 • 1-årig voksenunderviseruddannelse
 • 1-årigt kursus i forældrefokuseret arbejde med børn ved Haldor Øvreeide og Reidun Hafstad
 • 1-årigt kursus i kognitiv terapi
 • 3-årig Sandplay-terapeut uddannelse ved DSI
 • Kurser  i Spædbarnsterapi
 • Uddannet Socialpædagog

Erhvervserfaring:

 • 8 år som pædagog i Odense Kommune.
 • 11 år som familiekonsulent i Otterup/ Nordfyns Kommune.
 • 2 år som psykoterapeut ved Dagkollegiet for unge mødre.
 • 15 år som konsulent i telefonrådgivningen ved Sind.

Kompetencer:                                                      

 • Sandplay terapeut
  (Nonverbal terapiform)
 • Borderline
 • Diagnoser
 • Afklarende forløb
 • Beskrivelser
 • Observationer
 • Individuel supervision
 • Supervision af plejefamilier
 • Samtaleterapi
 • Gruppeterapi

Birthe er souschef.

Om Anja Thomsen

Mail: alt@linkon.dk

Faglige kompetencer:

Uddannet pædagog i 2010

Erhvervserfaring:

 • Erfaring fra arbejde i børnehave
 • Erfaring fra arbejde i vuggestue
 • Erfaring fra arbejde SFO (indskoling)
 • Arbejdet på bosted for unge mennesker med diagnose indenfor autisme spektrum forstyrrelser

Kompetencer:

 • Social inklusion
 • Diagnoser indenfor autisme og ADHD
 • Støttet og overvåget samvær
 • Relations arbejde
Om Anne Pontoppidan

Mail: ap@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Uddannet psykoterapeut 2022
 • 1-årig uddannelse i Terapeutisk Kontakt i 2016/2017.
 • Uddannet Mediator (konfliktmægler) i 2012.
 • Kursus i Krisepsykologi.
 • Kursus i kommunikation og konflikthåndtering.
 • Uddannet Sekretær i Sundhedssektoren.
 • Erfaring i arbejde med mennesker med skizofreni, personlighedsforstyrrelser, borderline og angst.

Erhvervserfaring:

 • Konsulent ved Sinds Telefonrådgivning siden 2011 (og arbejder der stadig).
 • Frivillig på værestedet Stoppestedet, for voksne sindslidende mennesker siden 2011 (og arbejder der stadig).
 • Vikar ved Dagkollegiet, for unge mødre.
 • Pædagogmedhjælper/vikar i børnehave/vuggestue gennem flere år.
 • Har siden 1996 været hjælpeinstruktør ved Hips Dance Studios, hvor jeg stadig underviser børn, unge og voksne i dans.
Lisa Marie Ankjær

Lisa Marie Ankjær

Pædagogisk leder - Familieterapeut

lar@linkon.dk

Lillian Nørskov Nielsen

Lillian Nørskov Nielsen

Sandplayterapeut - Familieterapeut

ln@linkon.dk

Nasrin Zouhair Nassar

Nasrin Zouhair Nassar

Familieterapeut

nzn@linkon.dk

Om Lisa Marie Ankjær

Mail: lar@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Uddannet pædagog
 • 4,5 årig certificeret uddannelse som Individual- og Gruppeterapeut.
 • 1 årig uddannelse i kognitiv terapi
 • Projektstyring
 • Certificeret i MIM-P (Samspilsobservationsmetode udviklet af Susan Hart) 

Kurser:

 • Den løsningsfokuserede samtale
 • Krops- og Gestaltterapi
 • NADA akupunktur
 • Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde
 • Praktikvejleder
 • Kvinder i prostitution og senfølger heraf
 • Ledelse og Samarbejde

Kompetencer:

 • Erfaring med unge anbragte
 • Erfaring med misbrugere og hjemløse
 • Erfaring i at støtte udsatte borgere i eget hjem
 • Erfaring med familieterapi og rådgivning
 • Erfaring med observationer
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Erfaring med individuel terapi
 • Erfaring med kognitiv terapi
 • Erfaring med familieterapi
 • Erfaring som støtte-/kontaktperson for unge udsatte
 • Erfaring i arbejdet med forældre med anbragte børn/unge
 • Erfaring i arbejdet med personlighedsforstyrrelser
 • Erfaring med kvinder i, og efter, prostitution.
 • Struktureret samspilsobservationer mellem omsorgsperson-barn relation, og hvordan denne påvirker barnets udvikling, samt hvilken indsats der kan støtte barnets udvikling.  (Certificeret MIM-P – Udviklet af Susan Hart)
 • Samspilsobservationer i forbindelse med forældrekompetencer (FKU)
Om Lillian Nørskov Nielsen

Mail: ln@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Socialpædagog – fra Socialpædagogisk Seminarium i 1993
 • Børne og ungdomskultur – fra Syddansk Universitet i 1998
 • Psykoterapeut MPF med speciale i par- og familieterapi – fra Dansk Familieterapeutisk Institut i 2013
 • Småbørnskonsulent – Uddannet i 2018 ved Psykologselskabet Toftemosegaard.
 • Sandplayterapeut – Dansk Sandplay Institut 2020.

Erhvervs erfaring:

 • Niels Bohr Parkens Støttecenter, Odense
 • Nakkebølle Asylcenter, Faaborg
 • Projekt Samlepunkt, Vollsmose
 • Børnehuset Skattekisten, Odense
 • Lærkeparkens Vuggestue, Vollsmose

Kompetencer:

 • Sandplayterapi til børn og voksne.
 • Børnesamtaler
 • Proces- og oplevelsesorienteret terapi- Individuel, par og familier.
 • Familiebehandling/rådgivning
 • Observation og beskrivelse af børn og familier.
 • Overvåget og støttet samvær
Om Nasrin Zouhair Nassar

Mail: nzn@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Uddannet pædagog 2005.
 • Uddannet Marte Meo Terapeut 2011
 • Uddannet sprogvejleder – bl.a. viden om børns sproglige udvikling, andensprogs pædagogikkens udvikling i dansk og internationalt perspektiv 2009
 • Et halvt års grundkursus i personlig udvikling og psykoterapeutiske færdigheder 2015
 • Under uddannelse til psykoterapeut – bliver færdig i 2018
 • Pædagog i Vuggestue i Vollsmose i 8 år

Kurser:

 • Kursus i omsorgssvigt 2008
 • Kursus i traumatiseret familier – herunder at spotte sekundære traumatisering hos børn. 2010
 • Førstehjælpskursus 2013

Kompetencer:

 • Erfaring og viden med børn og deres familier af anden etnisk herkomst.
 • Erfaring med brobygning mellem to kulturer
 • Erfaring i tolknings opgaver
 • Erfaring med inkluderende processer
 • Erfaring i sprogstimulering af småbørn
 • Marte Meo projekt i Odense Kommune
 • Særlig erfaring inden for sårbare/skrøbelige spædbørn
 • Særlig erfaring med sårbare unge gravide mødre
 • Stor forståelse og indblik i dansk og arabisk kultur.

Sprog: Dansk, Arabisk, Tysk, Engelsk

.

Jesper Lindkvist Clausen

Jesper Lindkvist Clausen

Indehaver af LinKon – Socialrådgiver

jlc@linkon.dk

Dorthe Schack

Dorthe Schack

Pædagog

ds@linkon.dk

Eva

Eva

Bogholder

eva@linkon.dk

Om Jesper Lindkvist Clausen

Mail: jlc@linkon.dk

Uddannelse:

 • Socialrådgiver – University College Lillebælt
 • Handelsuddannet ved Handelshøjskolen 1995

Funktion:

 • Indehaver af LinKon
 • Støttekontaktperson
 • Socialrådgiver
 • Koordinator i ungdomssanktionen.
 • Samværskonsulent
 • §54 støtte

Faglige kvalifikationer:

 • Socialrådgiver
 • 15 års erfaring i arbejdet med socialt belastede unge og deres familier.
 • Koordinering af løsninger i komplekse sager.
 • Samværskonsulent – Erfaring med skrøbelige og komplekse samvær.
 • Støttekontaktperson for kriminalitetstruede unge.
 • Familiekontaktperson i sager med komplekse problemstillinger.
 • Erfaring med psykosociale problematikker (Dobbeltdiagnoser, misbrugsproblematikker, ADHD, udadreagrende adfærd)
 • Uddannet koordinator for sanktionsdømte unge ved servicestyrelsen 2007.
 • Mentalisering.
 • Familiekontaktperson.
 • Helhedsorienterende indsatser.
 • Afklarende forløb.
 • Relation og tryghedsskabende faglig profil.
Om Dorthe Schack

Mail: ds@linkon.dk   

Faglige kompetencer:

 • Uddannet pædagog i 1998

Erhvervserfaring:

 • Erfaring fra arbejde på spædbørnshjem (anbringelse, tidligt skadede børn, tilknytning, omsorgssvigt, adoption)
 • Erfaring fra arbejde i vuggestue
 • Erfaring fra arbejde i børnehave
 • Erfaring fra arbejde i SFO
 • Erfaring fra arbejde i børnehaveklasse/helhedsskole
 • Erfaring fra arbejde i specialklasse
 • Erfaring med handicappede (familiepleje)

Kompetencer:

 • Personligheds- og adfærdsforstyrrede børn
 • Diagnoser ADHD -Borderline – Aspergers
 • ATA opgaver
 • Frivillig hos PFN (Palliativt Frivilligt Netværk)
 • Angstproblematikker hos unge
 • Skole/PPR samarbejde
Om Eva

Eva er vores bogholder

Derrick Nissen

Derrick Nissen

Støttekontaktperson - Ergoterapeut

dn@linkon.dk

Helle Straarup

Helle Straarup

Psykoterapeut - Familiebehandler

hs@linkon.dk

Om Derrick Nissen

Derrick Ashoya Nissen

dn@linkon.dk

Ergoterapeut / støttekontaktperson  / mentor

 

Faglige kvalifikationer:

uddannet ergoterapeut

Erhvervserfaring:

Erfaring med helhedsorienteret indsatser i familier

Erfaring i ADL funktioner

Erfaring med kriminalitetsforebyggende indsatser hos unge og belastede familier

Erfaring med downsyndrom og autismespektret

Erfaring med tværfagligt arbejde

Skriftlig afrapportering af indsats.

Kompetencer:

Personligheds og adfærdsforstyrret børn, unge og voksne

Fysiske og sansemotoriske udfordringer

Sikre trivsel gennem meningsfulde aktiviteter, med henblik på sundhed og livskvalitet

Sygdomsviden og forståelse for det enkelte menneske

Om Helle Straarup

Mail: hs@linkon.dk

Faglige kvalifikationer.

 

 • Uddannet pædagog
 • Psykoterapeut uddannelse. Oktober 2014 – Færdig uddannet november 2020.
 • Borderline – Støt borgeren i at bevare opmærksomhedskontrol, affektregulering og mentalisere. Januar 2017.
 • Livshistoriearbejde med anbragte unge. Juni 2015
 • Februar – juni 2011

Erhvervserfaring og kompetencer

 

 • Pædagogmedhjælper i Dronningens Asyl, Odense. December 1994 – januar 1999.
 • Fyns Pædagog Seminarium. September 2000 – januar 2004.
 • Støttepædagog 15 timer ugentligt i Tommerup Kommune. August 2004 – december 2004.
 • Pædagog i Idrætsbørnehaven Mælkebøtten. September 2006 – juli 2009.
 • Pædagog i Børnehusene i Assens vuggestue. August 2009 – august 2014.
 • Socialpædagog på privat socialpædagogisk opholdssted. September 2014 – oktober 2017.
 • Familiebehandler anden ekstern leverandør. Oktober 2016 – januar 2018.
 • Selvstændig Familiebehandler. Februar 2018 – Februar 2019.
 • Erfaring med socialt belastede familier gennem mange år.
 • Samværskonsulent i både støttet samt overvåget samvær.
 • Udarbejdelse af skriftlige observationer, afklarende forløb samt generel dokumentation af indsatser.
 • Erfaring i arbejdet som plejefamilie og aflastningsfamilie.
 • Diagnoser

SKRIV TIL OS HER

Så kontakter vi dig hurtigst muligt


LinKon ApS
Tolderlundsvej 16, st. • 5000 Odense C
Tlf. +45 51 15 00 52 • Mail: jlc@linkon.dk