medarbejdere

Alle konsulenter hos LinKon har en socialfaglig uddannelse samt flere års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier med psykosociale problemstillinger.

Anita Andersen

Anita Andersen

Støttekontaktperson - Mentor og Familiebehandler

aa@linkon.dk

Anne Marie Dahl

Anne Marie Dahl

Familieterapeut

amd@linkon.dk

Anne Pontoppidan

Anne Pontoppidan

Mediator - Konfliktmægler & Støttekontaktperson

ap@linkon.dk

 

Om Anita Andersen

Mail: aa@linkon.dk    

Uddannelse:

Socialrådgiver i 2000

Efteruddannelse:

 • Løsningsorienteret terapeut i 2002
 • Den Sociale Diplomuddannelse i 2012
 • Konfliktmægler i grupper i 2012
 • Ungemægler i 2012
 • Systemisk efteruddannelse i 2003
 • NADA i 2002
 • PC-ERA 2017

Kurser:

 • Empowerment i praksis i 2001
 • Katastrofemedicinsk Kursus i 2006
 • Arbejdsmiljørepræsentant i 2007
 • Ungdomssanktions koordinator i 2008
 • Den motiverende Samtale i 2013
 • Kognitiv vejledning i 2014
 • Tidlig Indsats, tilknytnings teori og ERA i 2016

Erfaring:

 • Stor erfaring som misbrugsbehandler, både unge og voksne
 • Stor erfaring med psykiatri, arbejdet i behandlingspsykiatri og socialpsykiatri
 • Stor erfaring med unge / voksne kriminelle, ungdomssanktioner, fængsel og kriminelle i frihed
 • Erfaring i familiebehandling
 • Gruppeleder i Landsforeningen For Spiseforstyrrelser
Om Anne Marie Dahl

Mail: amd@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Pædagog.
 • Familie-og Psykoterapeut.
 • Hildebrand instituttet:
 • 4 årig Psykoterapeutisk uddannelse i ”Analyse og behandling af mennesker udsat for omsorgssvigt eller overgreb”.
 • Ålborg Universitet:Læst Den sociale Kandidatuddannelse i et år.
 • CVU Fyn: Diplomuddannelse i Videnskabsteori og pædagogik.
 • De sociale Højskoler i Odense og København:
 • 2 årig diplomuddannelse i Systemisk familieterapi.
 • Den sociale Højskole i Odense: Tegneterapi: Behandling og udvikling.
 • 2 årigt Projekt: Brugerinddragelse i statusskrivning.
 • Kempler instituttet: Omsorgssvigt – Grundkursus i Direkte supervision.
 • Kean Heap: Gruppeterapi
 • Observation af spæd-og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt. V/Cand.Psych. Anna Rosenbeck

Kompetencer: 

 • Tegneterapi
 • Samtaler
 • Diagnoser
 • Afklarende forløb
 • Beskrivelser
 • Observationer
 • Supervision

 Anne Marie har arbejdet indenfor det dagbehandlende område i kommunalt regi vedrørende børn og familier i 20 år.Her ud over 3 år som familieterapeut i et MTFC program omhandlende ud afreagerende og socialt utilpassede unge mellem 12 og 18 år.

Om Anne Pontoppidan

Mail: ap@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • 1-årig uddannelse i Terapeutisk Kontakt i 2016/2017.
 • Uddannet Mediator (konfliktmægler) i 2012.
 • Kursus i Krisepsykologi.
 • Kursus i kommunikation og konflikthåndtering.
 • Uddannet Sekretær i Sundhedssektoren.
 • Erfaring i arbejde med mennesker med skizofreni, personlighedsforstyrrelser, borderline og angst.

Erhvervserfaring:

 • Konsulent ved Sinds Telefonrådgivning siden 2011 (og arbejder der stadig).
 • Frivillig på værestedet Stoppestedet, for voksne sindslidende mennesker siden 2011 (og arbejder der stadig).
 • Vikar ved Dagkollegiet, for unge mødre.
 • Pædagogmedhjælper/vikar i børnehave/vuggestue gennem flere år.
 • Har siden 1996 været hjælpeinstruktør ved Hips Dance Studios, hvor jeg stadig underviser børn, unge og voksne i dans.
Birthe Houmann

Birthe Houmann

Souschef & Familie - og Sandplayterapeut

bhc@linkon.dk

Gitte Jong Radoor Mødekjær

Gitte Jong Radoor Mødekjær

Socialrådgiver - Mentor

gm@linkon.dk

Charlotte Sorgenfri

Charlotte Sorgenfri

Familieterapeut

chs@linkon.dk

Om Birthe Houmann

Mail: bhc@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • 9 års efteruddannelse som psykoterapeut på Institut for Gestaltanalyse
 • 1-årig voksenunderviseruddannelse
 • 1-årigt kursus i forældrefokuseret arbejde med børn ved Haldor Øvreeide og Reidun Hafstad
 • 1-årigt kursus i kognitiv terapi
 • 3-årig Sandplay-terapeut uddannelse ved DSI
 • Kurser  i Spædbarnsterapi
 • Uddannet Socialpædagog

Erhvervserfaring:

 • 8 år som pædagog i Odense Kommune.
 • 11 år som familiekonsulent i Otterup/ Nordfyns Kommune.
 • 2 år som psykoterapeut ved Dagkollegiet for unge mødre.
 • 15 år som konsulent i telefonrådgivningen ved Sind.

Kompetencer:                                                      

 • Sandplay terapeut
  (Nonverbal terapiform)
 • Borderline
 • Diagnoser
 • Afklarende forløb
 • Beskrivelser
 • Observationer
 • Individuel supervision
 • Supervision af plejefamilier
 • Samtaleterapi
 • Gruppeterapi

Birthe er souschef.

Om Gitte Radoor Mødekjær

Mail: gm@linkon.dk 

Erhvervserfaring:

 • Erfaring med relations dannelse, især med piger i alderen 10-18 år
 • Erfaring med overvåget/støttet samvær

Gitte var praktikant hos LinKon, og indgik i flere forskellige opgaver. Hun har vist sig at være god til den målgruppe, som er piger fra 10-18 år. Gitte arbejder ud fra en solid relation til de mennesker hun omgås.

Om Charlotte Sorgenfri

Mail: chs@linkon.dk 

Faglige kvalifikationer:

 • Socialrådgiver
 • Familiebehandler / Støttekontakt person
 • Under uddannelse til Dynamisk Relationsorienteret psykoterapeut

Erhvervserfaring:

 • Familiebehandler
 • Erfaring indenfor kognitiv terapi
 • Tegneterapi
 • Mindfulness
 • Socialt gruppearbejde
 • Støtte udfra Marte Meo principper
 • Inkluderende og anerkendende pædagogik
 • 20 års erfaring i arbejdet med særligt udsatte familier.
 • Særlig erfaring indenfor spædbørns området
 • Særlig erfaring i arbejdet med børn og voksne, med psykisk nedsat funktions niveau

Charlotte er specielt dygtig til de meget sårbare familier. Familier som er meget udsatte – både i forhold til levevilkår og boligsituation. Hvor andre møder en personlig grænse, bevarer Charlotte overblikke

Lisa Marie Ankjær

Lisa Marie Ankjær

Pædagogisk leder - Familieterapeut

lar@linkon.dk

Dorthe Schack

Dorthe Schack

Pædagog

ds@linkon.dk

Eva

Eva

Bogholder

eva@linkon.dk

Om Lisa Marie Ankjær

Mail: lar@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Uddannet pædagog
 • 4,5 årig certificeret uddannelse som Individual- og Gruppeterapeut.
 • 1 årig uddannelse i kognitiv terapi
 • Projektstyring

Kurser:

 • Den løsningsfokuserede samtale
 • Krops- og Gestaltterapi
 • NADA akupunktur
 • Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde
 • Praktikvejleder
 • Kvinder i prostitution og senfølger heraf
 • Ledelse og Samarbejde

Kompetencer:

 • Erfaring med unge anbragte
 • Erfaring med misbrugere og hjemløse
 • Erfaring i at støtte udsatte borgere i eget hjem
 • Erfaring med familieterapi og rådgivning
 • Erfaring med observationer
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Erfaring med individuel terapi
 • Erfaring med kognitiv terapi
 • Erfaring med familieterapi
 • Erfaring som støtte-/kontaktperson for unge udsatte
 • Erfaring i arbejdet med forældre med anbragte børn/unge
 • Erfaring i arbejdet med personlighedsforstyrrelser
 • Erfaring med kvinder i, og efter, prostitution.
Om Dorthe Schack

Mail: ds@linkon.dk   

Faglige kompetencer:

 • Uddannet pædagog i 1998

Erhvervserfaring:

 • Erfaring fra arbejde på spædbørnshjem (anbringelse, tidligt skadede børn, tilknytning, omsorgssvigt, adoption)
 • Erfaring fra arbejde i vuggestue
 • Erfaring fra arbejde i børnehave
 • Erfaring fra arbejde i SFO
 • Erfaring fra arbejde i børnehaveklasse/helhedsskole
 • Erfaring fra arbejde i specialklasse
 • Erfaring med handicappede (familiepleje)

Kompetencer:

 • Personligheds- og adfærdsforstyrrede børn
 • Diagnoser ADHD -Borderline – Aspergers
 • ATA opgaver
 • Frivillig hos PFN (Palliativt Frivilligt Netværk)
Om Eva

Eva er vores bogholder

Lisbeth Lundsgaard

Lisbeth Lundsgaard

Familiebehandler - Socialrådgiver

ll@linkon.dk

Lillian Nørskov Nielsen

Lillian Nørskov Nielsen

Sandplayterapeut - Familieterapeut

ln@linkon.dk

Helle Straarup

Helle Straarup

Psykoterapeut - Familiebehandler

hs@linkon.dk

Om Lisbeth Lundsgaard

Mail: ll@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Socialrådgiver
 • Almen voksenpædagogisk grunduddannelse
 • Erfaringer med komplekse socialt belastede familier
 • Samværskonsulent både støttet/overvåget
 • Helhedsorienteret indsatser, herunder afklarende forløb.

 

Kurser:

 • Grundkursus for familieplejere, Socialtilsyn Syd

 

Erhvervserfaring:

 • Familiebehandler (2021-
 • Jobmentor (2020-2021)
 • Koordinerende sagsbehandler for borgere i ressourceforløb i kommunalt regi (2018-2020)
 • Myndighedssagsbehandler i sygedagpenge (2017-2018)
 • Erfaring i arbejdet med mennesker med skizofreni, personlighedsforstyrrelser, borderline og angst (2018- )
 • Erfaring som aflastningsfamilie (2018-2019)
 • Boligadministrator hos privat aktør i Vollsmose (2012-2016)
 • Vikar Redernes Krisecenter Odense (2019-2020)
 • Frivillig Svendborg Krisecenter (2020)
 • Frivillig mentor for unge mødre (2011-2018)
 • Frivillig hos SINDs telefonrådgivning (2018 – )
Om Lillian Nørskov Nielsen

Mail: ln@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Socialpædagog – fra Socialpædagogisk Seminarium i 1993
 • Børne og ungdomskultur – fra Syddansk Universitet i 1998
 • Psykoterapeut MPF med speciale i par- og familieterapi – fra Dansk Familieterapeutisk Institut i 2013
 • Småbørnskonsulent – Uddannet i 2018 ved Psykologselskabet Toftemosegaard – bla. kendskab og erfaring med følgende arbejdsredskaber: Care-index, AAI, IWMC

Erhvervs erfaring:

 • Niels Bohr Parkens Støttecenter, Odense
 • Nakkebølle Asylcenter, Faaborg
 • Projekt Samlepunkt, Vollsmose
 • Børnehuset Skattekisten, Odense
 • Lærkeparkens Vuggestue, Vollsmose

Kompetencer:

 • Proces- og oplevelsesorienteret terapi – individuel, par og familier
 • Familierådgivning/behandling
 • Parallelle processer i behandling af familien
 • Observation og beskrivelse af børn og familier
 • Overvåget og støttet samvær
 • Børns udvikling og trivsel
 • Børnesamtaler
 • Omsorgssvigt
 • Tidlig tilknytning, mentalisering og hjernens udvikling
 • Relationskompetence
 • Sorg og krise
 • To-kulturelle børn og familier, flygtninge
 • Kriminalitet i familien
 • Udviklingshæmmede forældre
 • Psykisk syge forældre – borderline, skizofreni
 • Misbrug i familien
 • WMCI – Working Model of the Child Interview (redskab til at undersøge og arbejde med forældres mentaliseringsevne)
 • Care Index – Undersøge samspillet mellem forældre og børn
 • AAI – Adult Attachment Interview (redskab til at undersøge og arbejde med forældres tilknytningsmønster og relationskompetence)
 • IA – Insight Assesment (redskab til at arbejde med forældres mentaliseringsevne ved hjælp af videooptagelser)
Om Helle Straarup

Mail: hs@linkon.dk

Faglige kvalifikationer.

 

 • Uddannet pædagog
 • Psykoterapeut uddannelse. Oktober 2014 – Færdig uddannet november 2020.
 • Borderline – Støt borgeren i at bevare opmærksomhedskontrol, affektregulering og mentalisere. Januar 2017.
 • Livshistoriearbejde med anbragte unge. Juni 2015
 • Februar – juni 2011

Erhvervserfaring og kompetencer

 

 • Pædagogmedhjælper i Dronningens Asyl, Odense. December 1994 – januar 1999.
 • Fyns Pædagog Seminarium. September 2000 – januar 2004.
 • Støttepædagog 15 timer ugentligt i Tommerup Kommune. August 2004 – december 2004.
 • Pædagog i Idrætsbørnehaven Mælkebøtten. September 2006 – juli 2009.
 • Pædagog i Børnehusene i Assens vuggestue. August 2009 – august 2014.
 • Socialpædagog på privat socialpædagogisk opholdssted. September 2014 – oktober 2017.
 • Familiebehandler anden ekstern leverandør. Oktober 2016 – januar 2018.
 • Selvstændig Familiebehandler. Februar 2018 – Februar 2019.
 • Erfaring med socialt belastede familier gennem mange år.
 • Samværskonsulent i både støttet samt overvåget samvær.
 • Udarbejdelse af skriftlige observationer, afklarende forløb samt generel dokumentation af indsatser.
 • Erfaring i arbejdet som plejefamilie og aflastningsfamilie.
 • Diagnoser
Jesper Lindkvist Clausen

Jesper Lindkvist Clausen

Indehaver af LinKon – Socialrådgiver

jlc@linkon.dk

Nasrin Zouhair Nassar

Nasrin Zouhair Nassar

Familieterapeut

nzn@linkon.dk

Morten Ricevuto Hansen

Morten Ricevuto Hansen

Støttekontaktperson

mrh@linkon.dk

Om Jesper Lindkvist Clausen

Mail: jlc@linkon.dk

Uddannelse:

 • Socialrådgiver – University College Lillebælt
 • Handelsuddannet ved Handelshøjskolen 1995

Funktion:

 • Indehaver af LinKon
 • Støttekontaktperson
 • Socialrådgiver
 • Koordinator i ungdomssanktionen.
 • Samværskonsulent
 • §54 støtte

Faglige kvalifikationer:

 • Socialrådgiver
 • 15 års erfaring i arbejdet med socialt belastede unge og deres familier.
 • Koordinering af løsninger i komplekse sager.
 • Samværskonsulent – Erfaring med skrøbelige og komplekse samvær.
 • Støttekontaktperson for kriminalitetstruede unge.
 • Familiekontaktperson i sager med komplekse problemstillinger.
 • Erfaring med psykosociale problematikker (Dobbeltdiagnoser, misbrugsproblematikker, ADHD, udadreagrende adfærd)
 • Uddannet koordinator for sanktionsdømte unge ved servicestyrelsen 2007.
 • Mentalisering.
 • Familiekontaktperson.
 • Helhedsorienterende indsatser.
 • Afklarende forløb.
 • Relation og tryghedsskabende faglig profil.
Om Nasrin Zouhair Nassar

Mail: nzn@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Uddannet pædagog 2005.
 • Uddannet Marte Meo Terapeut 2011
 • Uddannet sprogvejleder – bl.a. viden om børns sproglige udvikling, andensprogs pædagogikkens udvikling i dansk og internationalt perspektiv 2009
 • Et halvt års grundkursus i personlig udvikling og psykoterapeutiske færdigheder 2015
 • Under uddannelse til psykoterapeut – bliver færdig i 2018
 • Pædagog i Vuggestue i Vollsmose i 8 år

Kurser:

 • Kursus i omsorgssvigt 2008
 • Kursus i traumatiseret familier – herunder at spotte sekundære traumatisering hos børn. 2010
 • Førstehjælpskursus 2013

Kompetencer:

 • Erfaring og viden med børn og deres familier af anden etnisk herkomst.
 • Erfaring med brobygning mellem to kulturer
 • Erfaring i tolknings opgaver
 • Erfaring med inkluderende processer
 • Erfaring i sprogstimulering af småbørn
 • Marte Meo projekt i Odense Kommune
 • Særlig erfaring inden for sårbare/skrøbelige spædbørn
 • Særlig erfaring med sårbare unge gravide mødre
 • Stor forståelse og indblik i dansk og arabisk kultur.

Sprog: Dansk, Arabisk, Tysk, Engelsk

.

Om Morten Ricevuto Hansen

Mail: mrh@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 

 • Uddannet folkeskolelærer med virke i Vollsmose.
 • Diplom i Montesorri-pædagogik og udeliv.
 • 18 års erfaring som underviser og mentor på forskellige særlige læringstilbud, specialskoler og opholdssteder.
 • Stor erfaring i arbejdet med helhedsorienterede indsatser i forhold til unge kriminelle, unge med stofmisbrug og unge med diagnoser.
Anne Marie Astrup

Anne Marie Astrup

Familiebehandler

ams@linkon.dk

Anja Thomsen

Anja Thomsen

Pædagog - Støttekontaktperson

alt@linkon.dk

Kia Jepsen

Kia Jepsen

Familiebehandler

kj@linkon.dk

Om Anne Marie Astrup

Mail: ams@linkon.dk

Faglige kvalifikationer :

 • Pædagog 1984.
 • Superviseruddannelse
 • Lederuddannelse
 • Uddannet Familiebehandler

Erhvervserfaring:

 • Erfaring med omsorgssvigtede og tidligt skadede børn på Børn og Unge center.
 • Helhedsorienteret familiebehandling
 • Erfaring med familie med anden etnisk bagrung end dansk.
 • Erfaring med udviklingshæmmet borgere.
 • Erfaring med støttet og overvåget samvær.
 • Erfaring som plejefamilie.
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde.
 • Erfaring fra dagtilbudsområdet.

Kompetencer:

 

 • Diagnoser – ADHD, OCD, skizofreni.
 • Samtaler med børn og forældre
 • Familiebehandling.
 • Relationsdannelse
 • Børns udvikling og trivsel
Om Anja Thomsen

Mail: alt@linkon.dk

Faglige kompetencer:

Uddannet pædagog i 2010

Erhvervserfaring:

 • Erfaring fra arbejde i børnehave
 • Erfaring fra arbejde i vuggestue
 • Erfaring fra arbejde SFO (indskoling)
 • Arbejdet på bosted for unge mennesker med diagnose indenfor autisme spektrum forstyrrelser

Kompetencer:

 • Social inklusion
 • Diagnoser indenfor autisme og ADHD
 • Støttet og overvåget samvær
 • Relations arbejde
Om Kia Jepsen

Mail: kj@linkon.dk

Faglig kvalifikation:

 • Familiebehandler

Erhvervserfaring:

 • Erfaring fra arbejde i behandlingspsykiatrien
 • Erfaring fra arbejde på bosted med unge
 • Erfaring i arbejdet som støtte/kontaktperson
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde

Kompetencer:

 • Psykoserelaterede diagnoser – skizofreni/ skizoaffektive lidelser
 • Diagnoser – autisme, Tourette syndrom, angst problematikker, ADHD, OCD og dobbelt diagnoser
 • Personlighedsforstyrrelser samt adfærdsforstyrrelser
 • Omsorgssvigt
 • Familiebehandling
 • Systemisk løsningsfokuseret kortidsterapi (LØFT)
 • Relations orienteret familieterapi
 • Støttet og overvåget samvær
 • Børnesamtaler
 • Relations arbejde
Derrick Nielsen

Derrick Nielsen

Støttekontaktperson - Ergoterapeut

dn@linkon.dk

Om Derrick Nielsen

Derrick Ashoya Nissen

dn@linkon.dk

Ergoterapeut / støttekontaktperson  / mentor

 

Faglige kvalifikationer:

uddannet ergoterapeut

Erhvervserfaring:

Erfaring med helhedsorienteret indsatser i familier

Erfaring i ADL funktioner

Erfaring med kriminalitetsforebyggende indsatser hos unge og belastede familier

Erfaring med downsyndrom og autismespektret

Erfaring med tværfagligt arbejde

Skriftlig afrapportering af indsats.

Kompetencer:

Personligheds og adfærdsforstyrret børn, unge og voksne

Fysiske og sansemotoriske udfordringer

Sikre trivsel gennem meningsfulde aktiviteter, med henblik på sundhed og livskvalitet

Sygdomsviden og forståelse for det enkelte menneske

SKRIV TIL OS HER

Så kontakter vi dig hurtigst muligt


LinKon ApS
Tolderlundsvej 16, st. • 5000 Odense C
Tlf. +45 51 15 00 52 • Mail: jlc@linkon.dk