LinKon er en konsulentvirksomhed med speciale i familiebehandling, terapi, støttet/overvåget samvær og som støttekontaktperson, mentor og koordinator på både børne- unge, samt voksenområdet.

– Vi skaber positiv,

holdbar udvikling

ORDENTLIGHED & RESPEKT

Hos LinKon arbejder vi med mennesker og det har vi stor respekt for

FAGLIGHED

Alle konsulenter hos LinKon har en socialfaglig uddannelse og flere års erfaring.

FAMILIEBEHANDLING
Linkon Familiebehandling jf. barnets lov §32
STØTTEPERSON jf. barnets lov §74 & §75
Linkon Støtteperson § 74 & § 75
STØTTE
Linkon Efterværn/voksen §76/§85
Sandplayterapi
Linkon sandplayterapi – nonverbal terapiform som bearbejder barnets bearbejder/aflaster barnets indre smerte

Fleksibilitet og Samarbejde

Fleksibilitet og samarbejde er værdier, vi vægter højt hos LinKon. Derfor tilrettelægger vi altid den sociale indsats i tæt dialog og forståelse med socialrådgiveren.

Vi har altid fokus på udviklingsmuligheder. Derfor tilbyder vi både fleksible og alternative løsninger, som er målrettet den unge og de sociale vanskeligheder, der ønskes hjælp til. Af samme grund har vores konsulenter samlet set en stor palet af kompetencer, som gør LinKon enormt alsidige.

Hos LinKon gør vi, hvad der er behov for for at skabe positive forandringer. Og vi er ikke bange for at smøge ærmerne op og yde en ekstra indsats.

Ærlighed

Ordentlighed og ærlighed er grundlæggende værdier hos LinKon. Man skal til enhver tid være sikre på, at man kan stole på os. Derfor holder vi, hvad vi lover, og derfor gør vi meget ud af en ordentlig og respektfuld dialog.

Vi går forrest, når der skal kommunikeres. Vi sørger hele tiden for, at socialrådgiveren er informeret om udvikling og udfordringer. Og vi giver hellere en status for meget.

Fordi vores eksistensgrundlag er at skabe stabilitet og positive forandringer i barnet og den unges liv, kommer vi altid med vores faglige vurdering, inden vi går i gang med en ny opgave. Vi kan også finde på at afslutte en opgave tidligere end forventet, hvis vi vurderer, at opgaven er løst.

Vores kompetencer

Grundpillerne i LinKon er ordentlighed, fleksibilitet, samarbejde og respekt for den enkelte. Vores indsatser skal give mening.
Vi forstår præmisserne i myndighedsforvaltning og er opsøgende og vedholdende i vores helhedsorienterede indsatser.

Familiebehandling

Linkon Familie § 52 stk. 3. nr. 2. 3. 6. 9 og § 11
Vi er i LinKon et team af familiebehandlere/terapeuter med forskellige faglige kompetencer. Vi er ligeledes skolede indenfor forskellige teoretiske retninger, men fælles for alle er bestræbelserne på at arbejde professionelt, med vægt på en anerkendende og støttende tilgang til familierne.

Linkon støttet/overvåget samvær

Linkon tilbyder fagligt kvalificeret personale til at indgå som støtte, hvor der er truffet afgørelse om støttet eller overvåget samvær. Samværet kan foregår I Linkons lokaler, som det kan foregå hos plejefamilien eller andetsteds..

Koordinator

Koordinatoren fra Linkon er barnets / den unges personlige rådgiver i hele forløbet, og sikrer, at barnet eller den unge, forældrene og andre relevante parter, inddrages i udformningen af og ansvarliggøres i forhold til de målsætninger, der opstilles i handleplanen…

SE-Traume/Stressterapi

Somatic Experiencing® er en terapeutisk metode, som er virksom til at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer.

 Metoden bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens egne naturlige ressourcer kommer i spil, så der genetableres en balance i nervesystemet og stressreaktionerne opløses.

Terapi

LinKon har erfaring med følgende arbejdsområder i familierne:

– Samtaler med børn/unge og forældre.
– Strukturering af hverdagen.
– Hjælp til konflikthåndtering
– Forældreundervisning
– Marte Meo
– Spædbarnsterapi
– Parterapi
– Individuelle samtaleforløb
– Jeg støttende terapi
– Rådgivning
– Sorg og Krise bearbejdning
– Relationsarbejde
– Koordinering af de professionelle
– Udvikling af sociale kompetencer
– Intervenering

Sandplayterapi

I Linkon tilbyder vi Sandplayterapi.

Vi har to sandplayterapeuter – Birthe Houmann Christensen og Lillian Nørskov Nielsen – begge med 3 års uddannelse fra Dansk Sandplay Institut.

Sandplayterapi er anvendelig og til stor glæde for både voksne og børn fra ca. 4 år. Terapien kan imødekomme behov for at arbejde kreativt, kropsligt/sansende, legende og mindre verbalt.

En problemstilling har altid

flere nuancer og kaffemøder

er sjældent nok

Holdet bag Linkon

Alle vores konsulenter har en socialfaglig uddannelse samt flere års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier med psykosociale problemstillinger. Vi arbejder helhedsorienteret ud fra en systematisk, procesorienteret og anerkendende tilgang.

Vores fokus er at styrke de personlige og sociale ressourcer hos børn, unge og familier, der er udsatte, og formålet er altid at skabe stabilitet, positive forandringer, udvikling og holdbare løsninger i barnets og den unges liv.

LinKons værdier er respekt, ordentlighed, faglighed og fleksibilitet. Det gælder overfor de mennesker, vi arbejder med – Det gælder overfor vores samarbejdspartnere – og det gælder overfor vores personale.

Værdier

“Ordentlighed og ærlighed er grundlæggende værdier hos LinKon. Man skal til enhver tid være sikre på, at man kan stole på os. Derfor holder vi, hvad vi lover, og derfor gør vi meget ud af en ordentlig og respektfuld dialog.”

“Fleksibilitet og samarbejde er værdier, vi vægter højt hos LinKon. Derfor tilrettelægger vi altid den sociale indsats i tæt dialog og forståelse med socialrådgiveren.”

“Hos LinKon arbejder vi med mennesker. Det har vi stor respekt for. Vi omtaler dem ikke som klienter eller sagsnumre, og vi behandler dem heller ikke sådan. Hos os er de mennesker med udviklingsmuligheder.”

SKRIV TIL OS HER

Så kontakter vi dig hurtigst muligt


LinKon ApS
Tolderlundsvej 16, st. • 5000 Odense C
Tlf. +45 51 15 00 52 • Mail: jlc@linkon.dk