MEDARBEJDERE

Anita Andersen

Anita Andersen

Støttekontaktperson - Mentor og Familiebehandler - aa@linkon.dk

Om Anita Andersen

Mail: aa@linkon.dk    

Uddannelse:

Socialrådgiver i 2000

Efteruddannelse:

 • Løsningsorienteret terapeut i 2002
 • Den Sociale Diplomuddannelse i 2012
 • Konfliktmægler i grupper i 2012
 • Ungemægler i 2012
 • Systemisk efteruddannelse i 2003
 • NADA i 2002
 • PC-ERA 2017

Kurser:

 • Empowerment i praksis i 2001
 • Katastrofemedicinsk Kursus i 2006
 • Arbejdsmiljørepræsentant i 2007
 • Ungdomssanktions koordinator i 2008
 • Den motiverende Samtale i 2013
 • Kognitiv vejledning i 2014
 • Tidlig Indsats, tilknytnings teori og ERA i 2016

Erfaring:

 • Stor erfaring som misbrugsbehandler, både unge og voksne
 • Stor erfaring med psykiatri, arbejdet i behandlingspsykiatri og socialpsykiatri
 • Stor erfaring med unge / voksne kriminelle, ungdomssanktioner, fængsel og kriminelle i frihed
 • Erfaring i familiebehandling
 • Gruppeleder i Landsforeningen For Spiseforstyrrelser
Anne Marie Dahl

Anne Marie Dahl

Familieterapeut - amd@linkon.dk

Anne Marie Dahl

Mail: amd@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Pædagog.
 • Familie-og Psykoterapeut.
 • Hildebrand instituttet:
 • 4 årig Psykoterapeutisk uddannelse i ”Analyse og behandling af mennesker udsat for omsorgssvigt eller overgreb”.
 • Ålborg Universitet:Læst Den sociale Kandidatuddannelse i et år.
 • CVU Fyn: Diplomuddannelse i Videnskabsteori og pædagogik.
 • De sociale Højskoler i Odense og København:
 • 2 årig diplomuddannelse i Systemisk familieterapi.
 • Den sociale Højskole i Odense: Tegneterapi: Behandling og udvikling.
 • 2 årigt Projekt: Brugerinddragelse i statusskrivning.
 • Kempler instituttet: Omsorgssvigt – Grundkursus i Direkte supervision.
 • Kean Heap: Gruppeterapi
 • Observation af spæd-og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt. V/Cand.Psych. Anna Rosenbeck

Kompetencer: 

 • Tegneterapi
 • Samtaler
 • Diagnoser
 • Afklarende forløb
 • Beskrivelser
 • Observationer
 • Supervision

 Anne Marie har arbejdet indenfor det dagbehandlende område i kommunalt regi vedrørende børn og familier i 20 år.Her ud over 3 år som familieterapeut i et MTFC program omhandlende ud afreagerende og socialt utilpassede unge mellem 12 og 18 år.

Anne Pontoppidan

Anne Pontoppidan

Mediator - Konfliktmægler & Støttekontaktperson - ap@linkon.dk

Om Anne Pontoppidan

Mail: ap@linkon.dk

Funktion: Støttekontaktperson/Familiebehandler

Faglige kvalifikationer:

 • 1-årig uddannelse i Terapeutisk Kontakt i 2016/2017.
 • Uddannet Mediator (konfliktmægler) i 2012.
 • Kursus i Krisepsykologi.
 • Kursus i kommunikation og konflikthåndtering.
 • Uddannet Sekretær i Sundhedssektoren.
 • Erfaring i arbejde med mennesker med skizofreni, personlighedsforstyrrelser, borderline og angst.

Erhvervserfaring:

 • Konsulent ved Sinds Telefonrådgivning siden 2011 (og arbejder der stadig).
 • Frivillig på værestedet Stoppestedet, for voksne sindslidende mennesker siden 2011 (og arbejder der stadig).
 • Vikar ved Dagkollegiet, for unge mødre.
 • Pædagogmedhjælper/vikar i børnehave/vuggestue gennem flere år.
 • Har siden 1996 været hjælpeinstruktør ved Hips Dance Studios, hvor jeg stadig underviser børn, unge og voksne i dans.
Birthe Houmann

Birthe Houmann

Souschef & Familie - og Sandplayterapeut - bhc@linkon.dk

Om Birthe Houmann

Mail: bhc@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • 9 års efteruddannelse som psykoterapeut på Institut for Gestaltanalyse
 • 1-årig voksenunderviseruddannelse
 • 1-årigt kursus i forældrefokuseret arbejde med børn ved Haldor Øvreeide og Reidun Hafstad
 • 1-årigt kursus i kognitiv terapi
 • 3-årig Sandplay-terapeut uddannelse ved DSI
 • Kurser  i Spædbarnsterapi
 • Uddannet Socialpædagog

Erhvervserfaring:

 • 8 år som pædagog i Odense Kommune.
 • 11 år som familiekonsulent i Otterup/ Nordfyns Kommune.
 • 2 år som psykoterapeut ved Dagkollegiet for unge mødre.
 • 15 år som konsulent i telefonrådgivningen ved Sind.

Kompetencer:                                                        

 • Sandplay terapeut (Nonverbal terapiform)
 • Borderline
 • Diagnoser
 • Afklarende forløb
 • Beskrivelser
 • Observationer
 • Individuel supervision
 • Supervision af plejefamilier
 • Samtaleterapi
 • Gruppeterapi

Birthe er souschef.

 

Gitte Jong Radoor Mødekjær

Gitte Jong Radoor Mødekjær

Socialrådgiver - Mentor - gm@linkon.dk

Om Gitte Jong Radoor Mødekjær

Mail: gm@linkon.dk 

Faglige kvalifikationer:

 • Socialrådgiver.

Erhvervserfaring:

 • Erfaring med relations dannelse, især med piger i alderen 10-18 år
 • Erfaring med overvåget/støttet samvær

Gitte var praktikant hos LinKon, og indgik i flere forskellige opgaver. Hun har vist sig at være god til den målgruppe, som er piger fra 10-18 år. Gitte arbejder ud fra en solid relation til de mennesker hun omgås.

Charlotte Sorgenfri

Charlotte Sorgenfri

Familieterapeut - chs@linkon.dk

Om Charlotte Sorgenfri

Mail: chs@linkon.dk 

Faglige kvalifikationer:

 • Socialrådgiver
 • Familiebehandler / Støttekontakt person
 • Under uddannelse til Dynamisk Relationsorienteret psykoterapeut

Erhvervserfaring:

 • Familiebehandler
 • Erfaring indenfor kognitiv terapi
 • Tegneterapi
 • Mindfulness
 • Socialt gruppearbejde
 • Støtte udfra Marte Meo principper
 • Inkluderende og anerkendende pædagogik
 • 20 års erfaring i arbejdet med særligt udsatte familier.
 • Særlig erfaring indenfor spædbørns området
 • Særlig erfaring i arbejdet med børn og voksne, med psykisk nedsat funktions niveau

Charlotte er specielt dygtig til de meget sårbare familier. Familier som er meget udsatte – både i forhold til levevilkår og boligsituation. Hvor andre møder en personlig grænse, bevarer Charlotte overblikket.

Lisa Marie Ankjær

Lisa Marie Ankjær

Pædagogisk leder - Familieterapeut - lar@linkon.dk

Om Lisa Marie Ankjær

Mail: lar@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Uddannet pædagog
 • 4,5 årig certificeret uddannelse som Individual- og Gruppeterapeut.
 • 1 årig uddannelse i kognitiv terapi
 • Projektstyring

Kurser:

 • Den løsningsfokuserede samtale
 • Krops- og Gestaltterapi
 • NADA akupunktur
 • Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde
 • Praktikvejleder
 • Kvinder i prostitution og senfølger heraf
 • Ledelse og Samarbejde

Kompetencer:

 • Erfaring med unge anbragte
 • Erfaring med misbrugere og hjemløse
 • Erfaring i at støtte udsatte borgere i eget hjem
 • Erfaring med familieterapi og rådgivning
 • Erfaring med observationer
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Erfaring med individuel terapi
 • Erfaring med kognitiv terapi
 • Erfaring med familieterapi
 • Erfaring som støtte-/kontaktperson for unge udsatte
 • Erfaring i arbejdet med forældre med anbragte børn/unge
 • Erfaring i arbejdet med personlighedsforstyrrelser
 • Erfaring med kvinder i, og efter, prostitution.
Dorthe Schack

Dorthe Schack

Pædagog - ds@linkon.dk

Om Dorthe Schack

Mail: ds@linkon.dk   

Faglige kompetencer:

 • Uddannet pædagog i 1998

Erhvervserfaring:

 • Erfaring fra arbejde på spædbørnshjem (anbringelse, tidligt skadede børn, tilknytning, omsorgssvigt, adoption)
 • Erfaring fra arbejde i vuggestue
 • Erfaring fra arbejde i børnehave
 • Erfaring fra arbejde i SFO
 • Erfaring fra arbejde i børnehaveklasse/helhedsskole
 • Erfaring fra arbejde i specialklasse
 • Erfaring med handicappede (familiepleje)

Kompetencer:

 • Personligheds- og adfærdsforstyrrede børn
 • Diagnoser ADHD -Borderline – Aspergers
 • ATA opgaver
 • Frivillig hos PFN (Palliativt Frivilligt Netværk)
Eva

Eva

Bogholder - eva@linkon.dk

Om Eva

Eva er vores bogholder

Mohammad Dallal

Mohammad Dallal

Pædagog & Støttekontaktperson - md@linkon.dk

Om Mohammad Dallal

Mail: md@linkon.dk

Uddannelse: Pædagog 2014

Funktion:  Støttekontaktperson

Faglige kvalifikationer:

 • Pædagog uddannelsen
 • Klasselærer for førskoleprojekt på HCA-skolen
 • Pædagogisk arbejde i børnehave, SFO og klub.
 • Pædagogisk arbejde på tværs af kultur
 • Taler Arabisk
 • Erfaring med omsorgssvigt
 • Erfaring med tidligt skadede børn
 • Erfaring med flygtninge
 • Erfaring med krigstraumer
 • Erfaring med ADHD og autismespektret
 • Erfaring med helhedsorienteret indsatser i familier.
 • Erfaring med ADL funktioner
 • Erfaring med borgers økonomiske situationer.

Erhvervserfaring:

 • Jeg har igennem de seneste år arbejdet som pædagog på HCA- skolen, hvor jeg havde rollen som klasselærer, som inkluderede forældresamarbejde og ansvar for børnenes læring og trivsel.
 • Arbejdet i børnehaver og i en klub i Vollsmose.
 • Kontaktperson hos Odense Kommune
 • Frivilligt inden for forskellige aktiviteter med forskellige aldersgrupper på tværs af kulturen.
 • Inklusion og eksklusion
 • Relations dannelse
Lillian Nørskov Nielsen

Lillian Nørskov Nielsen

Familieterapeut - ln@linkon.dk

Om Lillian Nørskov Nielsen

Mail: ln@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Socialpædagog – fra Socialpædagogisk Seminarium i 1993
 • Børne og ungdomskultur – fra Syddansk Universitet i 1998
 • Psykoterapeut MPF med speciale i par- og familieterapi – fra Dansk Familieterapeutisk Institut i 2013
 • Småbørnskonsulent – Uddannet i 2018 ved Psykologselskabet Toftemosegaard – bla. kendskab og erfaring med følgende arbejdsredskaber: Care-index, AAI, IWMC

Erhvervs erfaring:

 • Niels Bohr Parkens Støttecenter, Odense
 • Nakkebølle Asylcenter, Faaborg
 • Projekt Samlepunkt, Vollsmose
 • Børnehuset Skattekisten, Odense
 • Lærkeparkens Vuggestue, Vollsmose

Kompetencer:

 • Proces- og oplevelsesorienteret terapi – individuel, par og familier
 • Familierådgivning/behandling
 • Parallelle processer i behandling af familien
 • Observation og beskrivelse af børn og familier
 • Overvåget og støttet samvær
 • Børns udvikling og trivsel
 • Børnesamtaler
 • Omsorgssvigt
 • Tidlig tilknytning, mentalisering og hjernens udvikling
 • Relationskompetence
 • Sorg og krise
 • To-kulturelle børn og familier, flygtninge
 • Kriminalitet i familien
 • Udviklingshæmmede forældre
 • Psykisk syge forældre – borderline, skizofreni
 • Misbrug i familien
 • WMCI – Working Model of the Child Interview (redskab til at undersøge og arbejde med forældres mentaliseringsevne)
 • Care Index – Undersøge samspillet mellem forældre og børn
 • AAI – Adult Attachment Interview (redskab til at undersøge og arbejde med forældres tilknytningsmønster og relationskompetence)
 • IA – Insight Assesment (redskab til at arbejde med forældres mentaliseringsevne ved hjælp af videooptagelser)
Jacob Dahl Thomsen

Jacob Dahl Thomsen

Lærer & Støttekontaktperson - jdt@linkon.dk

Om Jacob Dahl Thomsen

Mail: jdt@linkon.dk  

Faglige kompetencer:

 • Folkeskolelærer 1999

Erhverserfaring:

 • Vollsmose skoler 1999-2013
 • Intern skole for omsorgssvigtede unge 2013-2014
 • Specialskole som pæd/lærer for autister/aspergers/ADHD 2014-2016
 • CIBU 2016+

Kompetencer:

 • Kriminelle unge
 • Diagnoser
 • ATA opgaver
 • Afklarende forløb
 • Helhedsorienteret indsatser
Jesper

Jesper

Indehaver af LinKon – Socialrådgiver - jlc@linkon.dk

Om Jesper Lindkvist Clausen

Mail: jlc@linkon.dk

Uddannelse:

 • Socialrådgiver – University College Lillebælt
 • Handelsuddannet ved Handelshøjskolen 1995

Funktion:

 • Indehaver af LinKon
 • Støttekontaktperson
 • Socialrådgiver
 • Koordinator i ungdomssanktionen.
 • Samværskonsulent
 • §54 støtte

Faglige kvalifikationer:

 • Socialrådgiver
 • 15 års erfaring i arbejdet med socialt belastede unge og deres familier.
 • Koordinering af løsninger i komplekse sager.
 • Samværskonsulent – Erfaring med skrøbelige og komplekse samvær.
 • Støttekontaktperson for kriminalitetstruede unge.
 • Familiekontaktperson i sager med komplekse problemstillinger.
 • Erfaring med psykosociale problematikker (Dobbeltdiagnoser, misbrugsproblematikker, ADHD, udadreagrende adfærd)
 • Uddannet koordinator for sanktionsdømte unge ved servicestyrelsen 2007.
 • Mentalisering.
 • Familiekontaktperson.
 • Helhedsorienterende indsatser.
 • Afklarende forløb.
 • Relation og tryghedsskabende faglig profil.
Nasrin Zouhair Nassar

Nasrin Zouhair Nassar

Familieterapeut - nzn@linkon.dk

Om Nasrin Zouhair Nassar

Mail: nzn@linkon.dk

Faglige kvalifikationer:

 • Uddannet pædagog 2005.
 • Uddannet Marte Meo Terapeut 2011
 • Uddannet sprogvejleder – bl.a. viden om børns sproglige udvikling, andensprogs pædagogikkens udvikling i dansk og internationalt perspektiv 2009
 • Et halvt års grundkursus i personlig udvikling og psykoterapeutiske færdigheder 2015
 • Under uddannelse til psykoterapeut – bliver færdig i 2018
 • Pædagog i Vuggestue i Vollsmose i 8 år

Kurser:

 • Kursus i omsorgssvigt 2008
 • Kursus i traumatiseret familier – herunder at spotte sekundære traumatisering hos børn. 2010
 • Førstehjælpskursus 2013

Kompetencer:

 • Erfaring og viden med børn og deres familier af anden etnisk herkomst.
 • Erfaring med brobygning mellem to kulturer
 • Erfaring i tolknings opgaver
 • Erfaring med inkluderende processer
 • Erfaring i sprogstimulering af småbørn
 • Marte Meo projekt i Odense Kommune
 • Særlig erfaring inden for sårbare/skrøbelige spædbørn
 • Særlig erfaring med sårbare unge gravide mødre
 • Stor forståelse og indblik i dansk og arabisk kultur.

Sprog: Dansk, Arabisk, Tysk, Engelsk

Gitte Riis Johansson

Gitte Riis Johansson

Familiebehandler - grj@linkon.dk

Om Gitte Riis Johansson

Faglige kvalifikationer

 • Uddannet pædagog 2007
 • Akt vejleder 2011
 • Vejleder i cool kids 2018

Erhvervserfaring

 • Erfaring 3 år, unge kriminelle
 • Støttekontaktpersons opgaver
 • Erfaring 10 år, børn og unge med gennemgribende indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser og adfærdsproblematikker
 • Forældresamarbejde og helhedsorienteret familieindsatser

Kompetencer

 • Omsorgssvigt
 • Adhd – problematikker
 • Erfaring med børn/ unge og deres familier.
 • Diagnoser
Anne Marie Astrup

Anne Marie Astrup

Familiebehandler - ams@linkon.dk

Om Anne Marie Astrup

Faglige kvalifikationer :

 • Pædagog 1984.
 • Superviseruddannelse
 • Lederuddannelse
 • Uddannet Familiebehandler

Erhvervserfaring:

 • Erfaring med omsorgssvigtede og tidligt skadede børn på Børn og Unge center.
 • Helhedsorienteret familiebehandling
 • Erfaring med familie med anden etnisk bagrung end dansk.
 • Erfaring med udviklingshæmmet borgere.
 • Erfaring med støttet og overvåget samvær.
 • Erfaring som plejefamilie.
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde.
 • Erfaring fra dagtilbudsområdet.

Kompetencer:

 • Diagnoser – ADHD, OCD, skizofreni.
 • Samtaler med børn og forældre
 • Familiebehandling.
 • Relationsdannelse
 • Børns udvikling og trivsel
Anja Thomsen

Anja Thomsen

Pædagog - Støttekontaktperson - alt@linkon.dk

Om Anja Lodahl Thomsen

Om Anja Lodahl Thomsen

alt@linkon.dk

Faglige kompetencer:

Uddannet pædagog i 2010

Erhvervserfaring:

 • Erfaring fra arbejde i børnehave
 • Erfaring fra arbejde i vuggestue
 • Erfaring fra arbejde SFO (indskoling)
 • Arbejdet på bosted for unge mennesker med diagnose indenfor autisme spektrum forstyrrelser

Kompetencer:

 • Social inklusion
 • Diagnoser indenfor autisme og ADHD
 • Støttet og overvåget samvær
 • Relations arbejde
Morten Ricevuto Hansen

Morten Ricevuto Hansen

Støttekontaktperson - mrh@linkon.dk

Om Morten Ricevuto Hansen

Morten Ricevuto Hansen

mrh@linkon.dk

Funktion:

Støttekontaktperson

Faglige kvalifikationer:

Uddannet folkeskolelærer med virke i Vollsmose.

Diplom i Montesorri-pædagogik og udeliv.

18 års erfaring som underviser og mentor på forskellige særlige læringstilbud, specialskoler og opholdssteder.

Stor erfaring i arbejdet med helhedsorienterede indsatser i forhold til unge kriminelle, unge med stofmisbrug og unge med diagnoser.

Skriv til os


Kontakt os

Tolderlundsvej 16, st - 5000 Odense C Cvr-nr. 35 38 57 38

Accepter at Linkon ApS gemmer og behandler dine data.

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privatindstillinger

Alle hjemmesider bruger cookies til at håndtere besøgsinformation. Her kan du styre hvordan nlphuset.dk bruger cookies til at gemme information om dit besøg.

Disse cookies er nødvendige for at vores hjemmeside og butik kan fungere efter hensigten.

 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services